Det är inte programmerarna som är övervakningssamhällets förlorare

Den hälsosamme ekonomisten, Wednesday 25 December, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Som aktiv i Piratpartiet har jag alltid motsatt mig övervakningssystem av den typ som Kina rullar ut och som Dagens Industri skriver om i dag. Samtidigt slår det mig att det är personer som jag som kommer att gynnas av systemet. Vi som är ganska ointresserade av det sociala spelet - utom som studieobjekt - får via massövervakningen en möjlighet att kommunicera vår förmåga till andra i samhället, utan att behöva gå den tidsödande vägen via sociala nätverk.

Om staten etablerar system som gör det möjligt att utvärdera pålitligheten hos befolkningen är de som gynnas inte de som utvecklat förmågan att navigera i sociala nätverk, utan de som fokuserar på att producera något som kan vara till nytta för andra. Man kan hårdra saken - det kanske är så att massövervakningen gör mänsklighetens nedärvda förmåga att navigera socialt obsolet.

För många kan detta nog vara en mer skrämmande tanke än övervakningen i sig. Själva motivet för kunskapsinhämtning och utveckling av förmågor är att förbättra sin egen position i flocken. Kärleken till kunskapen som sådan är begränsad, det är kunskapens värde som instrument för socialt avancemang som betyder något. Ett examensbevis från Harvard värderas många gånger högre än kunskapen som man måste inmundiga för att få ut beviset.

Om den sociala positionen ges av individens handlingar - som registreras och analyseras av staten - vilken är då poängen med den sociala interaktion som upptar 80-90 procent av en normalmänniskas vakna liv? Rädslan för socialt utanförskap är det som får oss att gå i skolan, skaffa ett arbete och göra det som förväntas av oss. Vi gör det därför att vi genetiskt är programmerade att tycka om det - under merparten av mänsklighetens historia har vi levt i samhällen med 100-150 individer där social position är allt och produktiviteten sekundär. Så vad händer när övervakningsstaten tar ifrån oss 80-90 procent av skälet att leva och försöker ersätta detta med något annat?

Helt klart skulle ett samhälle där mänskligheten slutar använda 80-90 procent av sin tid till social interaktion bli betydligt mer produktivt. Vi kan forska, programmera och utveckla ny teknik under 100 procent av vår tid - i stället för enbart 10-20 procent (vår effektiva arbetstid i dag).

Frågan är bara hur vi kommer att må? Kan vi bara kapa bort den aktivitet som genom mänsklighetens historia gjort livet värt att leva, det sociala spelet? Och vad händer när övervakningssamhället konsekvent belönar personer som ägnar mer tid åt produktion än åt mänsklig interaktion?

Övervakningen i Kina framhålls som ett hot mot demokratin och yttrandefriheten. Men våra farhågor i det avseendet förutsätter att de kinesiska makthavarna misslyckas och att samhället degenererar - likt de socialistiska experimenten i dåvarande Sovjetunionen

Det är inte säkert att det största offret för den nya transparensen blir demokratin och yttrandefriheten. Yttrandefriheten är vår rätt att kritisera makthavare som gör fel - som agerar på ett sätt som inte är i linje med folkets bästa. Men framtidens makthavare är kanske inte korrumperade. Kanske är makthavarna superrationella datorer som inte tvekar att offra individen för kollektivets bästa? I ett sådant samhälle är enskildas invändningar mot tingens ordning inte något hot mot makten - de blir bara röster som ropar i öknen, röster som inte kan mobilisera något motstånd.

Lustigt nog är det de individer som är minst sociala och beroende av sina sociala nätverk som mest har varnat för övervakningsstaten. Bland Piratpartister finns en stor överrepresentation av programmerare - en grupp som mer än andra ser övervakningens risker/möjligheter. Edward Snowden är en nyckelperson som visste vad staten utvecklade. Han var också en av de potentiella vinnarna på detta - med ett välbetalt jobb i övervakningsindustrin och ljusa framtidsutsikter.

Jag tror paradoxen kan förklaras av att den del av befolkningen som skulle förlora mest på massövervakning också har bristfälliga kunskaper om teknikens möjligheter. De har ägnat för lite tid åt att lära sig teknik och för mycket tid åt att lära sig den sociala navigeringens konst. Därför blir tendensen att underskatta teknikens risker som störst hos just den del av befolkningen som skulle förlora mest - de socialt kompetenta.

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om intervallet från det att en individ smittar en annan är kort - ungefär fem dagar. Det talar för att viruset antingen kommer att sprida sig fort - eller inte …

Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningstätheten - enligt planen ska vara nettobidragsgivare . Sanningen är förstås att det inte handlar om Covid-19 alls, utan om euron. Om EU inte …

Läs mer!

Jönköping och Västra Götaland hårdast drabbade av Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

I hela världen har myndigheterna allt mer övergått till att bekämpa Covid-19 på regional basis. Även Sverige publicerar nu statistik på kommunnivå och USA redovisar ofta på postnummernivå.  Det är en följd av att viruset betraktas som en klustersmitta - en farsot som sprids i nätverk av bekanta och familjer.  Det finns förstås … Läs mer!

Infrastruktur och plattformar

Den hälsosamme ekonomisten

Vad är infrastruktur och vad är plattformar? Diskussionen om demokratin är förvirrad. Är Sveriges Television infrastruktur eller en aktör bland många? Är Facebook infrastruktur, eller bara ett privat företag? Är Internet som sådant infrastruktur, eller bara en samling fibrer som ägs av privata företag? Det är inte helt självklart var … Läs mer!

Indien och Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

En av de stora gåtorna när det gäller Covid-19 är den snabba spridningen i exempelvis Italien och New York och den mycket långsamma spridningen i länder som Indonesien och Indien . Ändå tycks viruset faktiskt sprida sig exponentiellt i Indien . Den första juni var antalet döda sett över en sjudagarsperiod 200 personer. En månad … Läs mer!

Miljöpartiets utträde löser många problem

Den hälsosamme ekonomisten

Ska erkänna att det finns delar av Miljöpartiets politik som jag uppskattar. Principen om att sätta cyklar först i städerna är kanon om man som jag har en elcykel. Annars har det mest uppstått problem. Flera punktskatter som partiet drivit igenom har sannolikt negativ inverkan på både miljön och ekonomin. Åtgärderna för att minska koldioxid… Läs mer!

Apartheid återinförs via identitetspolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Apartheidsystemet i Sydafrika delade in människor efter ras. Nu är detta historia, men det håller på att återuppstå - denna gång är det minoriteterna själva som vill skydda sin särart genom att förbjuda kulturell appropriering. Var det något som nämnde ordet "rasblandning"? Läser att TV-serien Simpsons slutar låta vita skådespelare göra … Läs mer!

Masker diskuteras för att stoppa smittan i USA

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att masker lyfts fram som den snabbaste och kanske enda genomförbara metoden för att stoppa spridningen av Covid-19 i USA . I den mån myndigheterna kan göra något är det att införa maskkrav i vissa serviceyrken och i kollektivtrafiken. De stora socioekonomiska skilllnaderna i risken att bli smittad kan antagligen kopplas till skillnader i … Läs mer!

Social distansering fungerar

Den hälsosamme ekonomisten

Svårt att tolka den snabba ökningen av Covid-19 i USA på något annat sätt än att spridningen faktiskt dämpades under den tid som delstaterna vidtog omfattande åtgärder för att begränsa spridningen. Viruset har med andra ord potential att sprida sig även utanför de mest tätbefolkade delarna av USA - men det krävs att delstaterna släpper restrikti… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism