Det är inte programmerarna som är övervakningssamhällets förlorare

Den hälsosamme ekonomisten, Wednesday 25 December, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Som aktiv i Piratpartiet har jag alltid motsatt mig övervakningssystem av den typ som Kina rullar ut och som Dagens Industri skriver om i dag. Samtidigt slår det mig att det är personer som jag som kommer att gynnas av systemet. Vi som är ganska ointresserade av det sociala spelet - utom som studieobjekt - får via massövervakningen en möjlighet att kommunicera vår förmåga till andra i samhället, utan att behöva gå den tidsödande vägen via sociala nätverk.

Om staten etablerar system som gör det möjligt att utvärdera pålitligheten hos befolkningen är de som gynnas inte de som utvecklat förmågan att navigera i sociala nätverk, utan de som fokuserar på att producera något som kan vara till nytta för andra. Man kan hårdra saken - det kanske är så att massövervakningen gör mänsklighetens nedärvda förmåga att navigera socialt obsolet.

För många kan detta nog vara en mer skrämmande tanke än övervakningen i sig. Själva motivet för kunskapsinhämtning och utveckling av förmågor är att förbättra sin egen position i flocken. Kärleken till kunskapen som sådan är begränsad, det är kunskapens värde som instrument för socialt avancemang som betyder något. Ett examensbevis från Harvard värderas många gånger högre än kunskapen som man måste inmundiga för att få ut beviset.

Om den sociala positionen ges av individens handlingar - som registreras och analyseras av staten - vilken är då poängen med den sociala interaktion som upptar 80-90 procent av en normalmänniskas vakna liv? Rädslan för socialt utanförskap är det som får oss att gå i skolan, skaffa ett arbete och göra det som förväntas av oss. Vi gör det därför att vi genetiskt är programmerade att tycka om det - under merparten av mänsklighetens historia har vi levt i samhällen med 100-150 individer där social position är allt och produktiviteten sekundär. Så vad händer när övervakningsstaten tar ifrån oss 80-90 procent av skälet att leva och försöker ersätta detta med något annat?

Helt klart skulle ett samhälle där mänskligheten slutar använda 80-90 procent av sin tid till social interaktion bli betydligt mer produktivt. Vi kan forska, programmera och utveckla ny teknik under 100 procent av vår tid - i stället för enbart 10-20 procent (vår effektiva arbetstid i dag).

Frågan är bara hur vi kommer att må? Kan vi bara kapa bort den aktivitet som genom mänsklighetens historia gjort livet värt att leva, det sociala spelet? Och vad händer när övervakningssamhället konsekvent belönar personer som ägnar mer tid åt produktion än åt mänsklig interaktion?

Övervakningen i Kina framhålls som ett hot mot demokratin och yttrandefriheten. Men våra farhågor i det avseendet förutsätter att de kinesiska makthavarna misslyckas och att samhället degenererar - likt de socialistiska experimenten i dåvarande Sovjetunionen

Det är inte säkert att det största offret för den nya transparensen blir demokratin och yttrandefriheten. Yttrandefriheten är vår rätt att kritisera makthavare som gör fel - som agerar på ett sätt som inte är i linje med folkets bästa. Men framtidens makthavare är kanske inte korrumperade. Kanske är makthavarna superrationella datorer som inte tvekar att offra individen för kollektivets bästa? I ett sådant samhälle är enskildas invändningar mot tingens ordning inte något hot mot makten - de blir bara röster som ropar i öknen, röster som inte kan mobilisera något motstånd.

Lustigt nog är det de individer som är minst sociala och beroende av sina sociala nätverk som mest har varnat för övervakningsstaten. Bland Piratpartister finns en stor överrepresentation av programmerare - en grupp som mer än andra ser övervakningens risker/möjligheter. Edward Snowden är en nyckelperson som visste vad staten utvecklade. Han var också en av de potentiella vinnarna på detta - med ett välbetalt jobb i övervakningsindustrin och ljusa framtidsutsikter.

Jag tror paradoxen kan förklaras av att den del av befolkningen som skulle förlora mest på massövervakning också har bristfälliga kunskaper om teknikens möjligheter. De har ägnat för lite tid åt att lära sig teknik och för mycket tid åt att lära sig den sociala navigeringens konst. Därför blir tendensen att underskatta teknikens risker som störst hos just den del av befolkningen som skulle förlora mest - de socialt kompetenta.

Kan Google smittspåra hela världen?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Google har en tillgång i smittspårningssammanhang som ingen annan, mig veterligen, har. De har tillgång till mobilanvändares fullständiga platshistorik, i alla fall för de användare som har platshistoriken påslagen. Genom att köra platshistoriken baklänges kan man därmed i teorin smittspåra hela det svenska folket på några sekunder och meddela användare om de utsatts för risk att bli smittade. Det enda man egentligen behöver göra är att koppla historiken till en identitet och ett positivt …

Läs mer!

Utvärdera Coronabekämpningen i realtid

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Google publicerar nu data som man aldrig normalt publicerar. Användare som slagit på platshistoriken i sina mobiler bidrar nu till att skapa en bild av hur åtgärderna för social distancering fungerar i olika länder. Ni kan se statistiken för varje enskilt land på den här webbsidan . Vi kan genom att koppla på statistiken för antalet nya upptäckta fall därmed få en policyutvärdering i realtid. Så vad säger egentligen siffrorna? Som väntat ser vi att social distansering har effekt på …

Läs mer!

Befolkningstäthet, temperatur och socioekonomi avgörande faktorer

Den hälsosamme ekonomisten

Har grävt lite i statistiken om hur Covid-19 utvecklar sig i USA och hittat ett oroväckande mönster. De platser som drabbas i särklass hårdast är stora städer med hög befolkningstäthet och svag socioekonomisk situation. Antalet döda ökar snabbast i större städer.  Det finns många sådana städer i USA. Chicago , Detroit och Cleveland … Läs mer!

Vad kan vi lära av Singapore?

Den hälsosamme ekonomisten

Det här är en väldigt intressant intervju med Singapores premiärminister om vad landet gjort för att stoppa smittspridningen. Singapore är ett litet land med ungefär fem miljoner invånare. Men det innebär inte självklart att man har en stor fördel gentemot länder som misslyckats totalt - som USA. Hög befolkningstäthet underlättar smittspridning. … Läs mer!

Två tester - två syften

Den hälsosamme ekonomisten

Moderaterna föreslår att masstestning för Covid-19 införs i Sverige . Det tycker jag är ett bra förslag, brist på testkapacitet är den kanske viktigaste förklaringen till att USA ser ut att bli det land i världen som drabbas hårdast av viruset. Men det är viktigt att tänka på att det finns två typer av tester och två olika syften med dessa … Läs mer!

En modell för endogen smittspridning

Den hälsosamme ekonomisten

De epidemiologiska modeller som vanligen används för att beskriva smittspridning utgår från att enskilda individer är korkade och inte anpassar sitt beteende till upplevda risker - om de inte får order om att göra det. Men det kan finnas en annan och mer effektiv väg att bekämpa virus. Tänk om vi kunde utnyttja medborgarnas vilja att förbli friska … Läs mer!

Bergamo är sannolikt det värsta scenariet

Den hälsosamme ekonomisten

Det finns bara ett litet antal uppgifter om hur Covid-19 påverkat dödligheten i norra Italien . Det finns dock tidningsuppgifter som kan bekräftas av att antalet dödsannonser i lokala tidningar är avsevärt högre än normalt. Mycket talar för att både antalet registerade fall av Covid-19 och antalet dödsfall är underskattade i de värst drabbade … Läs mer!

Lån eller bidrag?

Den hälsosamme ekonomisten

Möjligen är detta ett trivialt påpekande, men många företag är "nödvändighetsföretag" som startats av personer som hellre skulle vilja ha ett vanligt arbete. De är med andra ord föga lönsamma. Sedan finns det företag som är mer lönsamma och företag som har stora fasta tillgångar som redan är avskrivna. Somliga företag har inget annat val än … Läs mer!

Viruset och det individuellt rationella

Den hälsosamme ekonomisten

Det pågår en diskussion om huruvida en minskning av restriktionerna med anledning av Covid-19 i Sverige skulle få ekonomin att flyta på bättre. Jag tror det är feltänkt och jag ska utveckla skälen nedan. Själv arbetar jag för närvarande hemifrån eftersom jag kan göra det, men jag skulle inte tveka att gå till jobbet om jag behövde. Skälet … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism