Deras tak - någon annans golv

Sunday 29 June, 2014

Socialdemokraterna gör utspel om tak för barngrupper i förskolan. Ett parti svarar: Bra förslag! Ett annat parti svarar: Vi har redan en sådan politik! Ett tredje parti svarar: Är det verkligen vår sak att bestämma det!

Nej, nu skämtade jag till det lite. Naturligtvis är det inget parti som tycker att det bör vara upp till föräldrarna att avgöra hur stora barngrupperna ska vara. De skulle ju kunna fatta fel beslut. Mycket bättre att de tvingas att fatta rätt beslut. 

Den minsta tänkbara barngruppen består för övrigt av ett barn. Och det enda parti som kommit så långt är Kristdemokraterna som föreslår Vårdnadsbidrag.

Men det ska varken vara för små barngrupper eller för stora. Det ska vara exakt rätt. Femton ska det vara, tio är för lite, tjugo för mycket. Nej, femton är det rätta. Med barngrupper som består av exakt femton barn växer barnen upp i största tänkbara harmoni. Det är vetenskapligt bevisat.

Det görs utspel i Almedalen - utspel om maxtak - fast klockan är fem i tolv. Då slår det mig plötsligt att taket, deras tak, det är någon annans golv.

DN1 DN2 DN3 N4 AHR