Den geografiska dimensionen av Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten, Monday 13 April, 2020
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

De enklaste epidemiologiska modellerna för spridningen av Covid-19 utgår från att spridningskoefficienten R0 är lika stor i hela populationen. Så är det givetvis inte i verkligheten. I vissa delar av ett land är de nära kontakterna mellan människor betydligt fler än i andra.

Det innebär att R kan vara under 1,0 i vissa delar av ett land, medan det är betydligt över 1,0 i andra delar. Det får konsekvenser för spridningen och möjligheten att stoppa smittan från att sprida sig. Med tanke på den stokastiska spridningen krävs det både att tillräckligt många fall importeras till ett område och att R ligger över 1,0 för att man ska få en epidemi. Om R ligger under 1,0 kommer de fall som man observerar endast att vara de importerade och sekundära fall (till exempel familjemedlemmar och nära vänner).

Mönstret man bör se om urbaniseringsgraden är viktig är därför inte att några platser helt saknar fall. Däremot kommer antalet fall i vissa områden att vara en viss andel av de nationella siffrorna (beroende på antalet importfall), medan det i andra områden (där R ligger över 1,0) kan vara allt möjligt under den nivå där flockimmuniteten kickar in (ungefär 60% smittade).

Eftersom social distansering kan stoppa epidemin innan flockimmunitet uppstår kan även nivåer mellan det sannolika antalet importerade fall och flockimmunitetsnivån förekomma. Men rent generellt bör det finnas ett golv för smittonivån som bestäms av antalet importerade fall - och en betydligt högre nivå i områden som har en kritisk massa för lokal spridning.

De vita fläckarna i de centrala delarna av USA är ett intressant fenomen som kan tyda på att dessa områden dels saknar förutsättningar för lokal spridning, dels har väldigt få importerade fall - då avståndet till de mest nedsmittade områdena är stort. Om dessa även framgent slipper utbrott kan orsaken vara att R ligger - och kanske alltid legat - under 1,0.

Tittar vi på Folkhälsomyndighetens prognoser ser vi att man antar att glesbygden får lika många fall som storstäder räknat per invånare.

"För samtliga utbrott, både regionala och nationella har vi antagit en clinical attack rate (CAR) på 1%. En CAR på 1% betyder att 1% av hela befolkningen varit kliniskt infekterade efter avslutat utbrott."

Detta implicerar att ungefär lika stor andel av befolkningen blir smittad i Stockholm såväl som i Arjeplog. Och så skulle det också bli i en modell av typen SIR - där R är större än 1,0 i hela landet och där flockimmuniteten är den avgörande faktorn för att begränsa smittan. Då kommer Arjeplog att ha kanske 30 procent smittade och Stockholm 60 procent när allt är över (varierar beroende på R).

Om R däremot är större än 1,0 enbart i tätbefolkade delar av landet - som Stockholm - kommer spridningen att se annorlunda ut. Då kan vi tänka oss kluster av smitta i områden där smittan sprids lätt - som i äldreomsorgen, i vissa bostadsområden (Järvafältet, Södertälje) och i områden med stort nöjesliv/turism (Sälen).

Datamaterialet från USA är till stor hjälp för att göra prognoser. USA stängde ner väldigt sent och man har en stor rörlighet mellan counties, eftersom det är ett land utan inrikes gränskontroller. Vi kan räkna med att antalet importerade fall i varje county är så stort att något av dessa med nödvändighet skulle sätta igång en lokal epidemi om R verkligen var högre än 1,0.

Även om R var 1,5 i Utah och 3,0 i New York borde Utah vid det här laget åtminstone haft ett embryo till epidemi, med tanke på det stora antalet importerade fall. Det här är ju inte 1918, då influensan importerades med postservicen och hemvändande från krigstjänst i främmande länder. Vi har ett ständigt flöde av människor mellan olika delstater och counties.

New York City har i dag 6 898 döda på åtta miljoner invånare, Utah har 18 döda på 3,2 miljoner invånare. Även om skillnaden kan bero på att epidemin kommit tidigare till New York förefaller det troligt att det slutliga dödstalet i Utah kommer att bli betydligt lägre räknat per invånare.

Sverige är ett glesbefolkat land. Vi borde kanske egentligen haft ett lägre antal dödsfall än vad som nu blev fallet. Delvis hade vi nog otur - med många hemvändande italienresenärer - men det finns också ett element av oskicklighet i hanteringen av alltihop.

Hur som helst - om hypotesen om att befolkningstätheten är viktig stämmer har det varit helt rätt strategi att tillämpa social distansering. Kanske var scenariet med att 60 procent av befolkningen blir smittad aldrig aktuellt, men med en betydligt större andel smittade i Stockholm hade vi fått betydande tryck även på andra delar av landet. I så fall har vi gjort någorlunda rätt, även om vår bild av hur och var smittan sprids varit fullständigt felaktig.

Blir Sverige mer eller mindre korrumperat?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Förr fick man guldklocka efter lång och trogen tjänst hos staten. Numera f år man ett litet bolag med ljusa framtidsutsikter . Expressen skriver om SMHI:s avknoppning av ett bolag som sysslar med sjöväderinformation.  "Den 24 april bildade Tom Sandberg företaget Gale Force som 1 juli köpte affärsverksamheten för 5,5 miljoner kronor. Priset sattes inte av en oberoende utvärderare, verksamheten såldes inte i konkurrens." Frågan är - har den här typen av korruption alltid …

Läs mer!

Så tar man fram intyget som krävs för resa till Norge

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Lite fascinerad över att inga tidningar skriver om hur man bär sig åt för att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Detta krävs ju om man som värmlänning ska resa till Norge , exempelvis. Så jag surfade in på Skatteverkets hemsida för att se om det gick att klara av att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Jag lyckades. Det var inte speciellt svårt faktiskt. Först går man in på privata sidor. Därefter väljer man "folkbokföring" i menyn. Scrollar man ner på sidan hittar man rubriken …

Läs mer!

Bank-ID har fått konkurrens av Freja e-ID

Den hälsosamme ekonomisten

Bank-ID har fått status av infrastruktur för identifiering. Faktum är att jag inte ens trodde det var möjligt att starta en konkurrerande tjänst, men läser i Techworld att det finns en konkurrent - Freja e-ID . Att det finns flera ID-tjänster är egentligen en beredskapsfråga och våra myndigheter borde därför se till att stödja åtminstone … Läs mer!

EU har blivit ett nollsummespel

Den hälsosamme ekonomisten

Politiska nivåer fyller i regel något slags funktion. Men nu när Coronapaketet och långtidsbudgeten är klar tvingas vi konstatera att det mesta av pengarna som skickas in i EU faktiskt inte gör någon nytta. Detta innebär inte att EU helt saknar existensberättigande, men att EU:s budget till större delen består av trams och inte syftar till att … Läs mer!

Är polisen det mest effektiva?

Den hälsosamme ekonomisten

Läser i Sydsvenskan att två sociologer vill nedmontera polisen. Ska till att börja med konstatera att sådana tankar inte brukar sluta väl - kanske främst därför att de som föreslår dylika saker i regel inte har något bra förslag om vad de ska ersätta polisen med. Men vad är det i allmänhet som avhåller människor från att begå brott? Jag … Läs mer!

Antoni Fauci får frågan om barn sprider smittan till vuxna

Den hälsosamme ekonomisten

Lyssna gärna på den här intervjun med Antoni Fauci . Han får frågor bland annat om huruvida personer utan symptom sprider smitta och om barn sprider smittan till vuxna. Väldigt intressant. Läs mer!

När uppstår flockimmunitet?

Den hälsosamme ekonomisten

Frågan som många ställer är när flockimmunitet uppstår och spridningen av Covid-19 upphör om myndigheterna inte vidtar några åtgärder alls? Det bästa sättet att ta reda på det är antagligen att studera länder som inte har förutsättningar för att stänga ner ekonomin och/eller idka social distansering på samma sätt som exempelvis de nordiska … Läs mer!

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om … Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningst… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism