Danmark stoppar datalagringen

Monday 2 June, 2014

Så noterar vi att Danmark upphäver den danska lagen om datalagring. Det är alltså motsvarande lag som den svenska regeringen inte vill upphäva, trots att EU-domstolen funnit att den strider mot grundläggande principer om skydd för privatlivet. I stället har den svenska regeringen valt att tillsätta en utredning som leds av förre socialdemokratiske statssekreteraren Sten Heckscher. Utredningen ska se över hur man ska kunna fortsätta att övervaka svenska folket, trots att EU-domstolen alltså beslutat att övervakningen är olaglig.

Den svenska regeringens agerande är pinsamt på så många plan och jag förstår inte att Centern låter justitiedepartementet hållas - man skulle faktiskt kunna sätta hårt mot hårt, om partiet tar den personliga integriteten på allvar. Nu får vi i stället hoppas att Miljöpartiet och Vänsterpartiet gör Datalagringsdirektivet till kabinettsfråga i en eventuell socialdemokratisk regering. Annars kommer justitiedepartementets Lidbommeri att krönas med framgång.

V2 DNDN2 MM