Covid-19 är ett storstadsvirus

Den hälsosamme ekonomisten, Saturday 18 April, 2020

Har grävt i data om spridningen av Covid-19 i dag och hittat några intressanta källor. För det första antalet dödsfall som orsakats av Covid-19 på countynivå i USA. För det andra storleken för respektive county. För det tredje antalet invånare i respektive county.

Sätter man ihop dessa dataset får man 3200 observationer av tänkbara platser för spridning av viruset och ett mått på hur nära människor är varandra. Vi har New York County med 48000 invånare per square mile och Bristol Bay Borough i Alaska med 0,019 invånare per square mile. 

Hur är det då med sambandet mellan täthet och spridning. Av något märkligt skäl antas att hela befolkningen kommer att smittas av viruset och att spridningen är relativt homogen. Men att så ofta är fallet för ett vanligt influensavirus innebär inte att detta nödvändigtvis gäller för Covid-19 och Sars Cov 2.

Det har nu gått ganska lång tid sedan viruset började sprida sig i USA och vi borde därför se mönster för spridningen. Den mest tillförlitliga uppgiften är antalet döda i Covid-19. Dessutom tar det ganska lång tid från det att någon smittas tills hen avlider och dödsfallen kan därför vara ett bra mått på smittläget för kanske åtta veckor sedan - innan USA stängde ner och inledde social distansering.

Funderade ett tag på hur man bäst åskådliggör eventuella skillnader mellan storstäder och glesbygd och kom fram till att det bästa nog är att sortera alla countys efter befolkningstäthet. Därefter kan man plotta det kumulativa antalet döda i respektive county och antalet invånare. Det liknar diagrammen som man brukar använda för att illustrera inkomstfördelning och illustrera den så kallade Ginikoefficienten.

Det här blir något liknande. Går man in på en punkt i diagrammen kan man se hur många som bor i countys som är större än det aktuella och hur många som dött av Covid-19 i countys som är större än det aktuella. Om kurvorna skulle sammanfalla kan vi konstatera att risken att dö av Covid-19 är lika stor - oavsett hur tätbefolkat ett county råkar vara.

Men som ni ser är den inte det. 83 procent av alla dödsfall i Covid-19 har inträffat i färre än tio procent av alla countys. Visserligen bor 50 procent av alla amerikaner i dessa countys, men det framgår ändå tydligt att Covid-19 är ett storstadsfenomen. Man kan fråga sig om viruset alls sprids i mindre tätbefolkade delar av USA och om de fall som upptäcks utanför storstäderna helt utgörs av importerade fall?

Det går en gräns vid ungefär 220 invånare per kvadratkilometer. Områden med lägre befolkningstäthet än så tycks inte själva kunna driva smittspridningen. Det har intressanta implikationer för exempelvis Sverige, där det i princip bara är storstäderna som har så hög täthet.

Alla de hårdast drabbade regionerna i Europa är tätbefolkade. Spanien, Italien, Frankrike, Belgien, Holland och Storbritannien har fler invånare per kvadratkilometer än Sverige och de skandinaviska länderna. Men det är också värt att notera att det är de mest tätbefolkade regionerna i de tätbefolkade länderna som råkat värst ut. London är exempelvis mycket hårdare drabbat än norra England.

Sambandet mellan befolkningstäthet och smittspridning har diskuterats anmärkningsvärt lite. Fanns det exempelvis någonsin förutsättningar för att viruset skulle spridas i Norrland? Var Stockholms kommun möjligen Sveriges enda riktiga riskområde?

Folkhälsomyndighetens scenarier tycks ha utgått från ungefär samma smittonivå i hela landet - vilket kanske var fel med tanke på det mönster som vi nu ser. New York City ser ut att få ungefär tre promille döda i Covid-19, medan andelen är mycket liten i landet i övrigt. Om hela USA hade drabbats lika hårt som NYC skulle antalet döda uppgått till en miljon, nu ser det ut att bli färre än 100000. Och den viktigaste förklaringen tycks vara att viruset inte sprids i hela USA, utan bara i områden som är extremt tätbefolkade.

Blir Sverige mer eller mindre korrumperat?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Förr fick man guldklocka efter lång och trogen tjänst hos staten. Numera f år man ett litet bolag med ljusa framtidsutsikter . Expressen skriver om SMHI:s avknoppning av ett bolag som sysslar med sjöväderinformation.  "Den 24 april bildade Tom Sandberg företaget Gale Force som 1 juli köpte affärsverksamheten för 5,5 miljoner kronor. Priset sattes inte av en oberoende utvärderare, verksamheten såldes inte i konkurrens." Frågan är - har den här typen av korruption alltid …

Läs mer!

Så tar man fram intyget som krävs för resa till Norge

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Lite fascinerad över att inga tidningar skriver om hur man bär sig åt för att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Detta krävs ju om man som värmlänning ska resa till Norge , exempelvis. Så jag surfade in på Skatteverkets hemsida för att se om det gick att klara av att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Jag lyckades. Det var inte speciellt svårt faktiskt. Först går man in på privata sidor. Därefter väljer man "folkbokföring" i menyn. Scrollar man ner på sidan hittar man rubriken …

Läs mer!

Bank-ID har fått konkurrens av Freja e-ID

Den hälsosamme ekonomisten

Bank-ID har fått status av infrastruktur för identifiering. Faktum är att jag inte ens trodde det var möjligt att starta en konkurrerande tjänst, men läser i Techworld att det finns en konkurrent - Freja e-ID . Att det finns flera ID-tjänster är egentligen en beredskapsfråga och våra myndigheter borde därför se till att stödja åtminstone … Läs mer!

EU har blivit ett nollsummespel

Den hälsosamme ekonomisten

Politiska nivåer fyller i regel något slags funktion. Men nu när Coronapaketet och långtidsbudgeten är klar tvingas vi konstatera att det mesta av pengarna som skickas in i EU faktiskt inte gör någon nytta. Detta innebär inte att EU helt saknar existensberättigande, men att EU:s budget till större delen består av trams och inte syftar till att … Läs mer!

Är polisen det mest effektiva?

Den hälsosamme ekonomisten

Läser i Sydsvenskan att två sociologer vill nedmontera polisen. Ska till att börja med konstatera att sådana tankar inte brukar sluta väl - kanske främst därför att de som föreslår dylika saker i regel inte har något bra förslag om vad de ska ersätta polisen med. Men vad är det i allmänhet som avhåller människor från att begå brott? Jag … Läs mer!

Antoni Fauci får frågan om barn sprider smittan till vuxna

Den hälsosamme ekonomisten

Lyssna gärna på den här intervjun med Antoni Fauci . Han får frågor bland annat om huruvida personer utan symptom sprider smitta och om barn sprider smittan till vuxna. Väldigt intressant. Läs mer!

När uppstår flockimmunitet?

Den hälsosamme ekonomisten

Frågan som många ställer är när flockimmunitet uppstår och spridningen av Covid-19 upphör om myndigheterna inte vidtar några åtgärder alls? Det bästa sättet att ta reda på det är antagligen att studera länder som inte har förutsättningar för att stänga ner ekonomin och/eller idka social distansering på samma sätt som exempelvis de nordiska … Läs mer!

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om … Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningst… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism