Corona sprider sig inte i hela samhället

Den hälsosamme ekonomisten, Friday 17 April, 2020

I USA finns statistik över antalet coronadöda i alla 3200 counties. Det finns också statistik om hur många invånare varje county har. Materialet ger därför goda möjligheter för den som vill se var Covid-19 sprids och hur.

Det som är verkligt intressant att försöka belysa är vilka counties som har en pågående smittspridning. Det finns tyvärr inga data över vilka fall som är importerade och vilka fall som är ett resultat av att människor blivit smittade i ett visst county. Men för att få en bild av läget går det att utnyttja vetskapen om att Covid-19 i de utbrott som vi sett så här långt dubbleras ungefär var sjätte dag.

Om viruset inte sprids i ett visst county torde nivån av smitta asymptotiskt hamna nära det nationella genomsnittet i takt med att människor rör sig mellan olika counties och då och då smittas i andra counties. Om viruset däremot sprids i det aktuella countyt kan vi anta att det fördubblas var sjätte dag och att det efter två månader - och under antagande om ett visst antal introducerade fall i varje county - hunnit fördubblas tio gånger.

Vi kan på detta sätt härleda vilken nivå R - spridningskoefficienten - ligger på i varje enskilt county. Om R ligger under 1,0 har vi enbart importerade fall och familjemedlemmar till de importerade fallen. Om R ligger över 1,0 har vi en exponentiell ökning som beror på R och det seriella tidsintervallet - som vi antar ligger på 5 dagar. För enkelhetens skull antar jag ett R på 2,0 och ett seriellt intervall på 6 dagar. Det ger en fördubbling av smittan på sex dagar om smittan sprids.

Den andra möjligheten är att R ligger under 1,0 och att alla fall som observeras i ett county är importerade - samt familjemedlemmar och nära vänner till personen som tagit med sig smittan till countiet. Även här kommer vi att se fall, men de kommer att bero på det totala antalet smittade i omgivande counties och resten av USA. För att göra det så enkelt som möjligt antar jag att den drivande faktorn för import är det genomsnittliga antalet smittade i USA.

För att få en bild av vad som hände långt tillbaka i tiden väljer jag att titta på antalet som avlidit av Covid-19 i varje enskilt county. Det finns två fördelar med detta angreppssätt:

1) Dödsfall är resultatet av det som hände för kanske sex veckor sedan, innan delstaterna började begränsa medborgarnas rörelser.

2) Uppgifterna om dödsfall är mer exakta än uppgifterna om antalet smittade.

Modellen är enkel. Jag antar att importfallen på nationell nivå är hälften av alla fall av Covid-19 som leder till ett dödsfall, vilket jag baserar på antagandet om att hälften av alla smittade smittas i ett annat county än det egna. Med detta antagande som grund kan vi beräkna det förväntade antalet importfall i varje enskilt county.

Jag fördelar hälften av de 34000 dödsfallen på alla counties i USA, baserat på befolkningsstorlek, för att få en bild av det förväntade antalet importerade fall. Counties som har fler fall än det dubbla antalet förväntade döda antas ha en pågående spridning, medan counties som har färre döda än så antas ha enbart importerade fall. Enklare uttryckt - countys som har fler döda per 100000 invånare än snittet i USA har en pågående spridning.  Med 328 miljoner invånare och 30000 döda blir gränsen i så fall 0,1 promille döda eller 10 per 100000 invånare.

Studerar vi samtliga amerikanska counties ser vi att enbart 236 av drygt 3000 counties har fler fall än genomsnittet. Det är 18 procent av den totala befolkningen i USA som bor i counties som enligt denna modell har (har haft) ett R som överstiger 1,0. Covid-19 tycks alltså nästan uteslutande vara ett problem för storstadsområden och turistorter.

Problemet med Covid-19 är att det nästan var som helst kan uppstå förutsättningar för spridning. Det räcker med en internationell konferens med 10000 deltagare så är det klippt. Även om eventet inte leder till vidare spridning i det lokala området är det ingen som riktigt vet var gränsen mellan R<1,0 och R>1,0 går.

Tanken om flockimmunitet faller därmed. För det första är viruset alltför farligt för att man ska våga experimentera med att låta det smitta befolkningen i kontrollerad takt. För det andra sprider sig inte viruset i hela landet. En spontan sammankonst, som en större konferens, kommer därmed alltid att vara sårbar för Covid-19  - eftersom de flesta deltagarna kommer från platser där flockimmunitet inte har uppstått.

Flockimmuniteten är nämligen geografiskt avgränsad och om sammansättningen av människor förändras kan viruset därför slå till. Det är exempelvis inte troligt att den flockimmunitet som uppstått i centrala New York påverkar flockimmuniteten på en IT-konferens i North Dakota - med deltagare från hela världen. Epidemiologer som tror det har begått ett väldigt grundläggande tankefel, alternativt använt alltför enkla modeller.

Det enda sättet att bekämpa Covid-19 är därmed snabb smittspårning och omfattande testning. Eftersom viruset har kort räckvidd skulle det teoretiskt sett kunna dö ut, men det verkar troligt att det kommer att finnas kvar någonstans på jorden under ganska lång tid.

This blogpost was created with the help of @usafacts

Blir Sverige mer eller mindre korrumperat?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Förr fick man guldklocka efter lång och trogen tjänst hos staten. Numera f år man ett litet bolag med ljusa framtidsutsikter . Expressen skriver om SMHI:s avknoppning av ett bolag som sysslar med sjöväderinformation.  "Den 24 april bildade Tom Sandberg företaget Gale Force som 1 juli köpte affärsverksamheten för 5,5 miljoner kronor. Priset sattes inte av en oberoende utvärderare, verksamheten såldes inte i konkurrens." Frågan är - har den här typen av korruption alltid …

Läs mer!

Så tar man fram intyget som krävs för resa till Norge

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Lite fascinerad över att inga tidningar skriver om hur man bär sig åt för att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Detta krävs ju om man som värmlänning ska resa till Norge , exempelvis. Så jag surfade in på Skatteverkets hemsida för att se om det gick att klara av att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Jag lyckades. Det var inte speciellt svårt faktiskt. Först går man in på privata sidor. Därefter väljer man "folkbokföring" i menyn. Scrollar man ner på sidan hittar man rubriken …

Läs mer!

Bank-ID har fått konkurrens av Freja e-ID

Den hälsosamme ekonomisten

Bank-ID har fått status av infrastruktur för identifiering. Faktum är att jag inte ens trodde det var möjligt att starta en konkurrerande tjänst, men läser i Techworld att det finns en konkurrent - Freja e-ID . Att det finns flera ID-tjänster är egentligen en beredskapsfråga och våra myndigheter borde därför se till att stödja åtminstone … Läs mer!

EU har blivit ett nollsummespel

Den hälsosamme ekonomisten

Politiska nivåer fyller i regel något slags funktion. Men nu när Coronapaketet och långtidsbudgeten är klar tvingas vi konstatera att det mesta av pengarna som skickas in i EU faktiskt inte gör någon nytta. Detta innebär inte att EU helt saknar existensberättigande, men att EU:s budget till större delen består av trams och inte syftar till att … Läs mer!

Är polisen det mest effektiva?

Den hälsosamme ekonomisten

Läser i Sydsvenskan att två sociologer vill nedmontera polisen. Ska till att börja med konstatera att sådana tankar inte brukar sluta väl - kanske främst därför att de som föreslår dylika saker i regel inte har något bra förslag om vad de ska ersätta polisen med. Men vad är det i allmänhet som avhåller människor från att begå brott? Jag … Läs mer!

Antoni Fauci får frågan om barn sprider smittan till vuxna

Den hälsosamme ekonomisten

Lyssna gärna på den här intervjun med Antoni Fauci . Han får frågor bland annat om huruvida personer utan symptom sprider smitta och om barn sprider smittan till vuxna. Väldigt intressant. Läs mer!

När uppstår flockimmunitet?

Den hälsosamme ekonomisten

Frågan som många ställer är när flockimmunitet uppstår och spridningen av Covid-19 upphör om myndigheterna inte vidtar några åtgärder alls? Det bästa sättet att ta reda på det är antagligen att studera länder som inte har förutsättningar för att stänga ner ekonomin och/eller idka social distansering på samma sätt som exempelvis de nordiska … Läs mer!

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om … Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningst… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism