Boris Johnsson vet hur man utnyttjar väljarnas identitetssökande

Den hälsosamme ekonomisten, Thursday 21 November, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Jeremy Corbyn tycks bädda för en succé för Boris Johnsson. Om inget konstigt händer lär Tories få en stabil majoritet och därmed möjlighet att genomföra en halvskarp Brexit. Corbyn går nämligen från klarhet till klarhet. Nu lovar Labour att höja bolagsskatten.

De flesta britter förstår säkert att en höjning inte är ett begåvat sätt att förvalta ett Brexit som Labour eventuellt vill genomföra. Bolagsskattens nivå är nämligen en viktig faktor när företag väljer var de ska lägga sin verksamhet. Det är exempelvis låg bolagsskatt som ligger bakom Irlands ekonomiska framgångar. Om väljarna röstar för höjd bolagsskatt och för Brexit måste de vara korkade på riktigt.

Men så är det kanske. Ska ärligt talat säga att jag blev förvånad när Theresa May förlorade sin majoritet för några år sedan. Om väljarna hade varit rationella skulle de ha valt att stödja hennes mjuka Brexit i stället för att gå till Liberaldemokraterna eller Labour. Det enda EU-anhängarna som övergav Theresa åstadkom blev nu ett hårdare Brexit än vad som hade varit fallet om de stannat kvar hos de konservativa.

Nu strömmar väljarna tillbaka för att stödja en hårdare Brexit än den Brexit som fick dem att lämna partiet till att börja med. Givetvis en stor seger för den konservativa falangen i Tories, men också ett bevis för att väljare i allmänhet inte tänker rationellt. Vad trodde de skulle hända om de röstade på Labour eller Libdem i stället för att stödja May?

Väljare tycks i allmänhet rösta för att signalera identitet snarare än för att åstadkomma resultat. Eftersom ingen ställer frågan om vad de tror att deras röst ska åstadkomma är det lätt för väljarna att försvara sin uppenbart ologiska röst. Att inte stödja en brittisk premiärminister i en kritisk stund för nationen kan dock tyckas märkligt. Lite som om britterna ägnat sig åt att debattera de etiska aspekterna av krigföring i samband med andra världskrigets utbrott. Det kollektivt rationella är inte nödvändigtvis förenligt med de ställningstaganden som bygger de enskilda väljarnas önskvärda identitet.

Att vara emot inkomstskillnader omsätts i den identitetsskapande politiken till att vara för höjd bolagsskatt. Resultatet spelar ingen roll, väljarnas identitet är allt som räknas. Att höjd bolagsskatt gör britterna både fattigare och mindre jämlika är inget som Corbyn bryr sig om. Målet är ingenting, identiteten är allt.

Väljarnas beteende gör dem mottagliga för politisk manipulation. Men när allt är över vinner verkligheten, även om politiken ofta tar stora omvägar. Dock kan det ta decennier och kosta nationer i termer av förlorade år.

Ledare som förstår kommunikation kan ibland förkorta tiden från problemformulering till politisk lösning. Den brittiska medelklassen hade länge gett sitt stöd till Chamberlains eftergiftspolitik. Winston Churchill hade kunnat peka på att även medelklassen på sikt skulle förlorat ekonomiskt på ett nazistiskt maktövertagande i Europa. Men Churchill presenterade ingen kostnadsnyttokalkyl innan han lät Storbritannien gå in i kriget. "Jag har ingenting annat att bjuda än blod, möda, tårar och svett", sade han. Han pekade på att alla har en moralisk skyldighet att försvara landet och sina landsmän. Och vem vill vara den dåliga och egoistiska grannen? 

Boris Johnsson är precis som Jeremy Corbyn en politiker som förmår att dra nytta av väljarnas identitetsökande. Theresa May klarade inte den kommunikativa biten och kunde därför förlora - trots att väljarna rent logiskt inte hade något annat alternativ än att rösta på henne. Boris Johnsson bestämmer sitt eget mål och vet hur han ska använda väljarna för att nå detta. Han kan därför vinna även när väljarna för sitt eget bästa borde rösta på någon annan.

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om intervallet från det att en individ smittar en annan är kort - ungefär fem dagar. Det talar för att viruset antingen kommer att sprida sig fort - eller inte …

Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningstätheten - enligt planen ska vara nettobidragsgivare . Sanningen är förstås att det inte handlar om Covid-19 alls, utan om euron. Om EU inte …

Läs mer!

Jönköping och Västra Götaland hårdast drabbade av Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

I hela världen har myndigheterna allt mer övergått till att bekämpa Covid-19 på regional basis. Även Sverige publicerar nu statistik på kommunnivå och USA redovisar ofta på postnummernivå.  Det är en följd av att viruset betraktas som en klustersmitta - en farsot som sprids i nätverk av bekanta och familjer.  Det finns förstås … Läs mer!

Infrastruktur och plattformar

Den hälsosamme ekonomisten

Vad är infrastruktur och vad är plattformar? Diskussionen om demokratin är förvirrad. Är Sveriges Television infrastruktur eller en aktör bland många? Är Facebook infrastruktur, eller bara ett privat företag? Är Internet som sådant infrastruktur, eller bara en samling fibrer som ägs av privata företag? Det är inte helt självklart var … Läs mer!

Indien och Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

En av de stora gåtorna när det gäller Covid-19 är den snabba spridningen i exempelvis Italien och New York och den mycket långsamma spridningen i länder som Indonesien och Indien . Ändå tycks viruset faktiskt sprida sig exponentiellt i Indien . Den första juni var antalet döda sett över en sjudagarsperiod 200 personer. En månad … Läs mer!

Miljöpartiets utträde löser många problem

Den hälsosamme ekonomisten

Ska erkänna att det finns delar av Miljöpartiets politik som jag uppskattar. Principen om att sätta cyklar först i städerna är kanon om man som jag har en elcykel. Annars har det mest uppstått problem. Flera punktskatter som partiet drivit igenom har sannolikt negativ inverkan på både miljön och ekonomin. Åtgärderna för att minska koldioxid… Läs mer!

Apartheid återinförs via identitetspolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Apartheidsystemet i Sydafrika delade in människor efter ras. Nu är detta historia, men det håller på att återuppstå - denna gång är det minoriteterna själva som vill skydda sin särart genom att förbjuda kulturell appropriering. Var det något som nämnde ordet "rasblandning"? Läser att TV-serien Simpsons slutar låta vita skådespelare göra … Läs mer!

Masker diskuteras för att stoppa smittan i USA

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att masker lyfts fram som den snabbaste och kanske enda genomförbara metoden för att stoppa spridningen av Covid-19 i USA . I den mån myndigheterna kan göra något är det att införa maskkrav i vissa serviceyrken och i kollektivtrafiken. De stora socioekonomiska skilllnaderna i risken att bli smittad kan antagligen kopplas till skillnader i … Läs mer!

Social distansering fungerar

Den hälsosamme ekonomisten

Svårt att tolka den snabba ökningen av Covid-19 i USA på något annat sätt än att spridningen faktiskt dämpades under den tid som delstaterna vidtog omfattande åtgärder för att begränsa spridningen. Viruset har med andra ord potential att sprida sig även utanför de mest tätbefolkade delarna av USA - men det krävs att delstaterna släpper restrikti… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism