Blir Sverige mer eller mindre korrumperat?

Tuesday 28 July, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Förr fick man guldklocka efter lång och trogen tjänst hos staten. Numera får man ett litet bolag med ljusa framtidsutsikter.

Expressen skriver om SMHI:s avknoppning av ett bolag som sysslar med sjöväderinformation. 

"Den 24 april bildade Tom Sandberg företaget Gale Force som 1 juli köpte affärsverksamheten för 5,5 miljoner kronor. Priset sattes inte av en oberoende utvärderare, verksamheten såldes inte i konkurrens."

Frågan är - har den här typen av korruption alltid förekommit eller har läget blivit värre? Jag lämnar frågan öppen. Jag vet ärligt talat inte. Helt klart var sannolikheten tidigare lägre för att oegentligheter skulle upptäckas. I dag finns alla offentliga transaktioner i register och - så länge transaktionerna registreras - går det att upptäcka mönster som antyder korruption.

Förmodligen är korruptionen på en lägre nivå i Sverige än i USA - och framför allt på en blygsammare nivå. Är det en slump att nära släktingar till båda presidentkandidaterna varit inblandade i affärer i ett av världens mest korrumperade länder?

Ändå är det inte bra att belöningen för lång och trogen statlig tjänst är en liten offentligägd verksamhet. När chefer sätter ribban är det lätt hänt att de underlydande tar efter och att det med tiden uppstår en korruptionskultur.

Den bästa kulturen är en kultur där nördarna - och inte pengarna - styr och den yttersta belöningen är att få vara högsta chef för nörderiet - om det nu är SMHI, Lantmäteriet, Sjöfartsverket eller något annat.