Blåsningen

Thursday 23 October, 2014

Noterar att regeringen har föreslagit en höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen med 224 kronor i månaden. För äldre med hemtjänst och i särskilt boende innebär det en avgiftshöjning på motsvarande belopp. Regeringen har dessutom valt att sänka statsbidraget till kommunerna med 150 miljoner kronor för att dra in dessa pengar till staten.

Höjningen ska presenteras i en separat proposition och träda i kraft 1 juli 2015. Men hur stor är möjligheten för en sådan proposition att gå igenom? I stort sett obefintlig, skulle jag säga. 

Konsekvensen blir att staten kommer att dra in 150 miljoner kronor från kommunerna, men att kommunerna inte kan kompensera sig genom att höja avgifterna. Smart, Magdalena. 

Frågan är bara om inte detta är ett brott mot finansieringsprincipen - regeln om att staten ska finansiera sina egna beslut?

DN1 DN2