Bergamo är sannolikt det värsta scenariet

Thursday 26 March, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det finns bara ett litet antal uppgifter om hur Covid-19 påverkat dödligheten i norra Italien. Det finns dock tidningsuppgifter som kan bekräftas av att antalet dödsannonser i lokala tidningar är avsevärt högre än normalt. Mycket talar för att både antalet registerade fall av Covid-19 och antalet dödsfall är underskattade i de värst drabbade regionerna.

Bergamo är en region som är särskilt hårt drabbad. Uppgifter i italienska tidningar ger vid handen att antalet personer som dör är betydligt fler än normalt. Men hur många fler? Bloggaren och författaren Luca Dellanna har försökt sammanställa uppgifter från lokala källor och kommer fram till överdödligheten på grund av Covid-19 i Bergamo sannolikt är betydande. Han konstaterar:

"In Bergamo, people are dying at 14 times the rate of a normal year. In the 8th-16th of March period, 330 deaths in 2020 vs 23 in the same period in 2019."

Det här är en intressant uppgift, eftersom den gör det möjligt att tidigt få en uppskattning av hur stor överdödligheten är. Ni får se det här som embryot till en uppskattning av mörkertalet.

Till att börja med lite bakgrundsfakta. Bergamo har 120 000 invånare och antagligen ett stort antal äldre invånare. Men som i alla kommuner av den här storleken finns det givetvis personer i alla åldrar. Veckan beskrivs ovan är antagligen en av de veckor där flest människor avlidit.

Frågan är bara - hur typisk är den här veckan för epidemin? Man kan då utgå från Folkhälsomyndighetens scenario för epidemins sannolika utveckling i Sverige - med ett antagande om att epidemin pågår i fyra månader och följer en logistisk funktion. Jag antar - med utgångspunkt i denna funktion - att epidemin pågår i sex veckor och vållar 330-23 = 307 extra dödsfall per vecka. Toppen i Bergamo antas därmed ha nåtts veckan 8-16 mars.

Bergamo har 120 000 invånare och borde normalt ha 0,9%*120000 döda, eller 1200, under ett år. Om epidemin i Bergamo pågår på dagens nivå i sex veckor blir antalet döda under året 330*6 + 1200 * (52-6)/52 = 3041. Det tycks också överensstämma med uppgiften ovan. Vi får då en överdödlighet på 3041/1200 = 153% för året i sin helhet.

Nu kan vi räkna baklänges, genom att anta att befolkningen erövrat det som kallas flockimmunitet - alltså att 30-60% av alla invånare infekterats. Vad skulle detta implicera för virusets dödlighet?

Sextio procent av 120 000 är 72 000. Om 1 841 personer extra avlidit på grund av viruset blir IFR 1841/72000 = 2,6%. Om bara trettio procent fått viruset blir IFR 1841/36000 = 5,1%.

Genomsnittsåldern i Bergamo är 45 år. Det kan jämföras med att den i Sverige är 41 år. Så även om befolkningen är åldrad är den inte så gammal att detta ensamt kan förklara de höga dödstalen på aggregerad nivå.

Detta är mycket höga siffror oavsett vad man antar om antalet infekterade. Så om det inte finns andra faktorer som förklarar de höga siffrorna, exempelvis att siffrorna över antalet döda inkluderar invånare i andra kommuner, tyder statistiken på att Coronaviruset har en betydande dödlighet. Det talar emot epidemiologiska hypoteser som tidigare framförts om att det finns stora mörkertal angående infekterade.

Se för all del inte det här blogginlägget som det slutgiltiga beviset för att mörkertalet är litet, utan mer som en alternativ metod för att ta reda på hur stort mörkertalet i själva verket är. Jag kan mycket väl ha fel. Det är dock väl värt att undersöka liknande områden för att försöka hitta en övre gräns för mörkertalet gällande infektioner av Covid-19.