Befolkningstäthet, temperatur och socioekonomi avgörande faktorer

Thursday 2 April, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Har grävt lite i statistiken om hur Covid-19 utvecklar sig i USA och hittat ett oroväckande mönster. De platser som drabbas i särklass hårdast är stora städer med hög befolkningstäthet och svag socioekonomisk situation. Antalet döda ökar snabbast i större städer. 

Det finns många sådana städer i USA. Chicago, Detroit och Cleveland är tre städer i norra USA som har en explosiv smittspridning, mycket snabbare än i någon annan region i världen så här långt.

Detta är måhända inte någon stor överraskning. Viruset kan vara känsligt för höga temperaturer eller sprida sig mer när människor vistas inomhus. Stor befolkningstäthet gör det lättare för Covid-19 att spridas till många samtidigt. Och svag socioekonomi kan vara en faktor som gör att social distansering eller testning inte fungerar som strategi.

Det vi kan vänta oss är därför att dessa städer kommer att bli krishärdar i USA. Städer som har högre medeltemperatur - som New Orleans och Miami - tycks faktiskt inte ha riktigt lika snabb utveckling, även om det inte är omöjligt att en majoritet av befolkningen med tiden smittas även där.