Att byta ROT mot byggsubventioner

Wednesday 25 March, 2015

Att byta ROT mot byggsubventioner är en dålig affär. Det är ungefär som med sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga - förr eller senare anpassar sig lönerna så att subventionen tappar sin effekt på sysselsättningen.

Regeringen anser att sänkningen av arbetsgivaravgifterna är en ineffektiv åtgärd - av just detta skäl. Därför är det förvånande att den samtidigt tror att en liknande subvention ska ha positiv effekt på bostadsmarknaden.

Sanningen är att byggsubventionen är lika meningslös. Markpriserna kommer att öka när byggbolagen får större köpkraft. Möjligen kan det komma att byggas något fler hyreshus, men detta sker på bekostnad av antalet bostadsrätter. Fler bostäder blir det inte.

Vill man ha fler bostäder krävs det utbudsreformer. Det handlar om att frigöra ytor som det går att bygga på. Ju mer mark som finns tillgänglig, desto lägre blir marknadspriset.

Men det är inte lätt att öka utbudet med tanke på att det i regeringen sitter ett parti som säger nej till att upplåta mark åt bostäder. Oftast är det någon glupphane eller knirpsnäppa som hotas. Inget fel i att värna miljön, men man kan inte både äta kakan och ha den kvar.