Anonyma bloggar behövs

Tuesday 15 April, 2014

Visst är det märkligt att Miljöpartiet inte tänkt igenom en så viktig fråga som hur partiet ska förhålla sig till människors rätt att uttrycka sig anonymt på nätet. Vi står nu i en brytningstid. Det är därför det behövs partier som har tänkt igenom sådana frågor. Som Piratpartiets ordförande Anna Troberg nyligen uttryckte det i ett blogginlägg - ska samma regler gälla på nätet som i den fysiska världen, eller ska vi ha andra regler för nätet?

Rädslan för det nya skapar ofta ogenomtänkta reaktioner. Miljöpartets utspel om att förbjuda anonyma bloggar är en sådan.

Men fundera ett ögonblick över vad detta skulle föra med sig. Wikileaks är en anonym blogg. Dissidenter i olika totalitära stater använder anonyma bloggar som vapen. Och även i Sverige har anonyma bloggar haft stor betydelse.

Ett exempel är bloggen Försäkringskassan Inifrån som jag skrev om i Dagens Industri Agenda för ett tag sedan. Den kom till sedan en tjänsteman på huvudkontoret tröttnat på alla omorganisationer och nya managementfilosofier. I ett antal dräpande inlägg tog bloggaren heder och ära av generaldirektören och dennes stab.

Bloggen gav sedermera upphov till en teaterpjäs på Uppsala Stadsteater - en pjäs som sålde slut flera säsonger - och skapade en nödvändig debatt om hur man bäst leder offentliga myndigheter.

Hade Miljöpartiets förslag gått igenom skulle bloggar som denna inte varit möjliga att sätta upp. Försäkringskassans generaldirektör hade kunnat hänvisa till förtal - vilket det förstås i någon mening var, i alla fall i ordets lite bredare bemärkelse.

Tänker man igenom hur reglerna bör se ut i ett fritt och öppet samhälle uttalar man sig inte som Åsa Romson. Då sitter det i ryggmärgen att yttrandefriheten måste försvaras.

Men har man inte tänkt igenom nätfrågorna ordentligt blir det lätt fel. Och tyvärr är inte Romson ensam om att inte ha gjort fel. Vår justitieminister kommer med viss regelbundenhet fram till positioner som ur ett yttrandefrihetsperspektiv är katastrofala.

Det är därför Piratpartiet behövs - för att påminna om att cybervärlden är precis som den vanliga världen. Att de generella principer om öppenhet och yttrandefrihet som gäller i den fysiska världen även måste gälla i den elektroniska.

DN Fn Sk NSK LT AP Co