Alla större länder genomför lockdown

Saturday 31 October, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Nej, detta var ju inte det politikerna hade utlovat. Lockdown i stora delar av Europa - trots att man sade att nedstängningarna i våras inte skulle upprepas. En skillnad är dock att nedstängningarna är något mjukare. Faktum är också att smittan - med några undantag - ökar långsammare. Det så kallade R-värdet tycks lägre i många fall, antagligen därför att man var bättre förberedda nu och redan hade vidtagit en del åtgärder. Flera av de smittkedjor som i våras ledde till lokala utbrott och småningom samhällsspridning kan nu stoppas tidigt.

Annars är det ungefär samma länder som drabbades hårt i våras som även nu har en snabb ökning. Ett undantag är dock Tjeckien, som i våras hade en blygsam epidemi, men som nu har det nästa sämsta läget. Värst ute är Belgien, men Italien ser också ut att ha en väldigt snabb ökning av virusfall. Storbritannien lär antagligen få kontroll på epidemin, precis som Irland och möjligen Finland redan fått.

Kanske för tidigt att säga hur det går i de nordiska länderna. Jag tror dock att samtliga nordiska länder kommer att få en ganska lindig epidemi den här gången. R-värdet är i allmänhet inte lika högt och det verkar som om befolkningens medvetenhet om att viruset sprids håller på att öka. 

Det är svårt att säga vilken månad som Coronaviruset trivs bäst, men mycket talar för att det är i början på december. Det är i alla fall då som den vanliga influensan har sin snabbaste tillväxt. Flest fall brukar det ju vara i januari och februari, men så är det ju med exponentiella förlopp - antingen ökar antalet fall i en allt snabbare takt eller också minskar de.

Målet med virusbekämpningen är att stoppa spridningen helt - så att R hamnar under 1,0. Då kommer toppen i bästa fall att inträffa långt tidigare än den brukar göra för den vanliga influensan. Men det hänger förstås på att vi vidtar tillräckligt kraftfulla åtgärder. Sedan måste vi dessutom bibehålla en del av åtgärderna under hela den period då vädret gynnar Covid-19 - vilket sannolikt är ända fram till början av april.