Alexanderhugget som räddar svensk sjukvård

Sunday 2 August, 2020

När man frågar patienter i Sverige om vad de tycker om sjukvården blir resultatet inget vidare. Ändå har Sverige rätt goda vårdresultat överlag. 

Min teori är att detta beror på att svensk sjukvård är organiserad utifrån ett producentperspektiv och att patienterna har begränsad möjlighet att påverka vården - annat än genom att rösta i politiska val eller att byta landsting.

Vårdvalet, säger ni då. Det fria vårdval som infördes 2009 innebär ju att man fritt kan välja vårdcentral. Vet man var man ska leta är det också möjligt att jämföra vårdcentralerna med varandra.

Problemet är dock att primärvården är styvmoderligt behandlad i Sverige. I exempelvis Holland är primärvården utgångspunkt och medborgarna upplever också att husläkaren motsvarar deras förväntningar.

Ersättningssystemet för primärvården är likartat i Sverige och Holland, så jag tror att det stora problemet är att primärvården i vårt land får allt mindre resurser över tid.

Lösningen behöver inte vara komplicerad. Eftersom det enda regionerna gör är att betala ut ersättning till vårdgivarna kan denna uppgift enkelt flyttas till staten. Ersättningen per listad patient kan sedan betalas ut direkt och exempelvis kopplas till inkomstindex. Man får då en värdesäkrad primärvård som med tiden kan börja lösa uppgifter som i dag ankommer specialistvården.

Vill man gå riktigt långt går det att göra som i Nederländerna och göra primärvården avgiftsfri - samtidigt som all specialistvård debiteras fullt ut upp till högkostnadsskyddet.

I Nederländerna är andelen specialister i allmänmedicin tre gånger så hög som i Sverige och befolkningen upplever sig väl omhändertagna. Men i Sverige minskar antalet läkare som vill arbeta i primärvården löpande - samtidigt som vården fragmenteras allt mer.

En tanke vore att man helt enkelt flyttar ansvaret för primärvården från regionerna till staten - något som också ligger i tiden då vården digitaliseras allt mer. Däremot är det förmodligen ingen bra idé att förstatliga specialistvården, slutenvården, hemsjukvården eller för den delen äldreomsorgen - som är en mer komplicerad materia och som ofta kräver samverkan på regional basis.