Är obligationer en säkrare investering?

Den hälsosamme ekonomisten, Friday 6 March, 2020
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

På marknaden är det för närvarande "risk-off". Det innebär att man flyr från riskabla investeringar med höga betavärden till mindre riskabla. Somliga företag kan till och med förväntas tjäna på kalabaliken.

Men är det "säkert" att köpa långa räntebärande statsobligationer i nuläget? Som Kenneth Rogoff konstaterar är Coronakrisen i stor utsträckning en utbudsstörning och inte ett efterfrågebortfall. Och i den mån det handlar om efterfrågebortfall är det sannolikt att olika länder kommer att gå in med kompensatoriska åtgärder. Hong Kong har redan delat ut pengar till medborgarna så att de ska fortsätta handla - trots att affärer och restauranger står tomma.

Det unika med Coronakrisen är därför inte dess effekter på efterfrågesidan, utan att den stryper utbudet av varor och tjänster. Den kan liknas vid oljekrisen under 1970-talet då OPEC genom att minska utbudet av en av den tidens viktigaste insatsvaror lyckades höja priset kraftigt.

I dag skulle en liknande aktion inte röna framgång, då världen är betydligt mindre oljeberoende. Men i analysen av Coronaepidemin tjänar ändå oljekrisen bra som exempel. Effekterna av utbudsstrypningen blev stigande inflation och högre arbetslöshet.

Vill man gardera sig mot en utbudschock är obligationer - korta eller långa - därför inte nödvändigtvis en bra placering. Däremot kan företag i stabila branscher vara en lämplig hedge mot inflation. Företagens försäljning är ju skyddad mot inflation i och med att den är real - den består av produkter eller tjänster vars pris följer inflationen.

Försöker man minimera risk genom att flytta till obligationer eller kontanter finns en påtaglig risk för att värdet på tio års sikt halveras. Coronakrisen är global och bör därför hanteras som en global utbudschock. Effekterna av en sådan liknar effekterna av oljekrisen.

För all del kan även guld eller Bitcoin vara lämpliga placeringar. Men det flyter omkring alltför mycket kapital i världen för att dessa tillgångsslag ska kunna tillfredsställa behovet av riskminimering.

En annan tänkbar investering är fastigheter. Men fastigheter är beroende av demografiska faktorer och att det finns påtagliga fördelar med befolkningskoncentration. I stora delar av Europa minskar befolkningen. Om risken för virusepidemier kvarstår kan dessutom avkastningen på "närhet" sjunka, vilket i sin tur minskar värdet av fastigheter i storstäder.

Kvar finns de stora reala värdena i stabila företag som inte lånat pengar genom att ge ut obligationer. Det handlar om såväl immateriella som materiella tillgångar. Så undviker man bara de företag som är känsliga för att människor slutar resa och interagera kan det vara en alldeles utmärkt idé att ligga kvar i aktier och övervintra epidemin.

Alexanderhugget som räddar svensk sjukvård

Den hälsosamme ekonomisten

När man frågar patienter i Sverige om vad de tycker om sjukvården blir resultatet inget vidare. Ändå har Sverige rätt goda vårdresultat överlag.  Min teori är att detta beror på att svensk sjukvård är organiserad utifrån ett producentperspektiv och att patienterna har begränsad möjlighet att påverka vården - annat än genom att rösta i politiska val eller att byta landsting. Vårdvalet, säger ni då. Det fria vårdval som infördes 2009 innebär ju att man fritt kan välja vårdcentral. Vet …

Läs mer!

Blir Sverige mer eller mindre korrumperat?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Förr fick man guldklocka efter lång och trogen tjänst hos staten. Numera f år man ett litet bolag med ljusa framtidsutsikter . Expressen skriver om SMHI:s avknoppning av ett bolag som sysslar med sjöväderinformation.  "Den 24 april bildade Tom Sandberg företaget Gale Force som 1 juli köpte affärsverksamheten för 5,5 miljoner kronor. Priset sattes inte av en oberoende utvärderare, verksamheten såldes inte i konkurrens." Frågan är - har den här typen av korruption alltid …

Läs mer!

Så tar man fram intyget som krävs för resa till Norge

Den hälsosamme ekonomisten

Lite fascinerad över att inga tidningar skriver om hur man bär sig åt för att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Detta krävs ju om man som värmlänning ska resa till Norge , exempelvis. Så jag surfade in på Skatteverkets hemsida för att se om det gick att klara av att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Jag lyckades. Det var inte speciellt … Läs mer!

Bank-ID har fått konkurrens av Freja e-ID

Den hälsosamme ekonomisten

Bank-ID har fått status av infrastruktur för identifiering. Faktum är att jag inte ens trodde det var möjligt att starta en konkurrerande tjänst, men läser i Techworld att det finns en konkurrent - Freja e-ID . Att det finns flera ID-tjänster är egentligen en beredskapsfråga och våra myndigheter borde därför se till att stödja åtminstone … Läs mer!

EU har blivit ett nollsummespel

Den hälsosamme ekonomisten

Politiska nivåer fyller i regel något slags funktion. Men nu när Coronapaketet och långtidsbudgeten är klar tvingas vi konstatera att det mesta av pengarna som skickas in i EU faktiskt inte gör någon nytta. Detta innebär inte att EU helt saknar existensberättigande, men att EU:s budget till större delen består av trams och inte syftar till att … Läs mer!

Är polisen det mest effektiva?

Den hälsosamme ekonomisten

Läser i Sydsvenskan att två sociologer vill nedmontera polisen. Ska till att börja med konstatera att sådana tankar inte brukar sluta väl - kanske främst därför att de som föreslår dylika saker i regel inte har något bra förslag om vad de ska ersätta polisen med. Men vad är det i allmänhet som avhåller människor från att begå brott? Jag … Läs mer!

Antoni Fauci får frågan om barn sprider smittan till vuxna

Den hälsosamme ekonomisten

Lyssna gärna på den här intervjun med Antoni Fauci . Han får frågor bland annat om huruvida personer utan symptom sprider smitta och om barn sprider smittan till vuxna. Väldigt intressant. Läs mer!

När uppstår flockimmunitet?

Den hälsosamme ekonomisten

Frågan som många ställer är när flockimmunitet uppstår och spridningen av Covid-19 upphör om myndigheterna inte vidtar några åtgärder alls? Det bästa sättet att ta reda på det är antagligen att studera länder som inte har förutsättningar för att stänga ner ekonomin och/eller idka social distansering på samma sätt som exempelvis de nordiska … Läs mer!

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism