Är Apple och Alphabet de nya obligationerna?

Thursday 3 September, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En gång var statsobligationer de säkra tillgångarna och aktierna de volatila. Men är det längre så? Stora techaktier är relativt lätta att bedöma på några års sikt. Obligationernas värde beror på inflationen. Tanken att det är aktierna som är de säkra tillgångarna och obligationerna de osäkra är hädisk, men intressant.

Med en politik som blir allt mer kortsiktig och politiker som agerar allt mer populistiskt kan vad som helst hända. Då blir techföretagen en trygg hamn med värdebeständig avkastning. Med extrema skalfördelar och låga marginaler kan värderingen fluktuera, men borde närma sig något slags normalnivå med tiden. Och vill man hedga köper man aktier i flera transnationella företag.

Sedan finns det tillgångar som guld och Bitcoin som i bästa fall kompletterar aktierna. Men obligationer? Vill någon köpa en trettioårig obligation vars avkastning helt beror på kvaliteten hos framtidens politiker? Så staten kanske tvingas köpa upp stora delar av det lager som man ännu inte äger. Eller finansiera sig kort. Om det nu inte är samma sak.