50 miljarder som slösades bort på vindkraft

Thursday 20 February, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Sedan 2003 har svenska elkunder betalat 50 miljarder i subventioner för svensk vindkraft via elcertifikaten. Vad har vi fått för pengarna? 

Det är i alla fall inte en stabil elmarknad. Tidvis är elpriset negativt, vilket innebär att producenterna tvingas betala för att leverera ut ström. Speciellt när det blåser mycket.

Är det vindstilla tvingas vi importera kolkraft från Polen eller Tyskland. För inte heller den tyska vindkraften levererar när det är vindstilla.

Men vindkraftproducenterna är väl i alla fall glada? Nja, not so much. Det finns nog ingen bransch som gör så stora förluster just nu som vindproducenterna. 

Skälet till att de gör förluster är att många startade verksamheten i början av 2000-talet - när tekniken egentligen inte var mogen. Nu har effektivare producenter kommit in på marknaden och konkurrerar ut de äldre anläggningarna. 

Sedan blir det inte bättre av att priset i regel är lågt när det blåser och högt när det är vindstilla. Med den volym som vindkraften fått uppstår allvarliga problem - och störst är problemen givetvis för producenterna som lockades att investera med hjälp av statliga subventioner och elcertifikat.

Att påstå att det är 50 miljarder ner i sjön vore ett understatement. Det är 50 miljarder som gjort svensk elmarknad instabil och beroende av polsk kolkraft. Samhällsekonomiskt har Sverige förlorat betydligt mer än de 50 miljarder som plöjdes ner i vindkraft, hur mycket vågar jag inte uttala mig om utan att ha räknat på saken.