14 miljarder kronor extra till EU

Friday 14 February, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det är EU:s bud till Sverige. Om förslaget går igenom behöver vi betala 14 miljarder kronor extra, eller 1 400 kronor extra per person och år.

Vad får vi då för pengarna? Ja, vi får en del överstatliga funktioner som i bästa fall fungerar bättre på central nivå än nationell. 

Gemensam utrikes och säkerhetspolitik: 6%.

Gränsskydd, folkhälsa, konsumentskydd, kultur: 2%.

Jordbrukspolitik m m: 39%.

Administration: 6%.

Regionalstöd och forskning: 45% (mest regionalstöd).

Det är inte en överdrift att två tredjedelar av EU:s utgifter är fullständigt onödiga och improduktiva. Vi skulle gott kunna hantera gemensamma angelägenheter med 50 miljarder euro i stället för 154. Och vi skulle inte behöva sparka en enda tjänsteman - administrationen kostar bara 10 miljarder euro.

När Storbritannien lämnar EU finns egentligen en utmärkt möjlighet att spara in på onödiga utgifter. Regeringen arbetar givetvis för att Sverige ska få en lägre avgift, men kritiserar inte i grunden slöseriet med medlemsstaternas pengar. Det är synd.