Någon satte i en sladd på fel ställe

Nu får vi reda på hur det gick till när 2,7 miljoner samtal exponerades på nätet. "Någon satte in en sladd i en hårddisk." Ja, så lätt kommer alltså 2,7 miljoner samtal på avvägar och kan laddas ner av hackare och brottslingar. Någon satte i en sladd på fel ställe. Kan samma sak hända med alla patientjournaler? Med registret över förskrivna läkemedel? Nej, det är givetvis omöjligt. Inget sådant kan hända innan det faktiskt händer. Vilket det bevisligen gör. Vilken teknik krävs då för att förhindra att det händer? Ja, inte bara ex ante alltså - utan på riktigt. Skulle gissa att det krävs att journalerna är krypterade med en nyckel som bara patienten själv kommer åt. Man skulle kunna göra som Proton Mail och kryptera filerna innan de lagras någonstans. En sådan lösning skulle dock kräva att man verkligen kan garantera att läkarna kommer åt patientens nyckel - det kan ju hända att en person som tas in för vård är medvetslös. Men detta skulle göra det svårt att använda data i vården, till exempel för kvalitetsuppföljning. Det är osannolikt att politikerna vill offra den bekvämlighet som central datalagring innebär. Det går dock att komma …


Hur ska man bedriva ekonomisk politik på Nya Zeeland?

Nu tror jag inte att Nya Zeeland verkligen har avskaffat BNP-måttet. Men om dom har gjort det - hur har finansdepartementet och centralbanken tänkt sig att bedriva ekonomisk politik? Vi kan tänka oss att finansministern går ut på torget - utanför regeringsbyggnaderna - och genom att titta sig omkring försöker bedöma hur konjunkturläget ser ut och om det är lämpligt att höja eller sänka utgifterna på olika områden. Än värre blir det för centralbanken, som inte kan mäta om penningpolitiken fått avsedd effekt. Ett annan alternativ är att Nya Zeeland slutar bedriva ekonomisk politik. Vi kan tänka oss något slags självreglerande ekonomiskt system. Tyvärr är det närmaste vi kommit så här långt är  Bitcoin . Och i vilket fall som helst har alla stater ekonomiska utgifter och därmed per definition en ekonomisk politik. Kommer staten att veta hur mycket som spenderas på försvaret? Utan BNP är det svårt att få en uppfattning om huruvida man lägger mer eller mindre än andra länder. Säga vad man vill om BNP men att avskaffa måttet, utan att ersätta det med något annat, är som att förbjuda metern - längdmåttet alltså. Säkert bra om man vill förhindra diskriminering av …


Svenska kronan försvagas kraftigt

Efter låga inflationssiffror försvagades den svenska kronan påtagligt i dag. Riksbanken måste fundera på vad den ska göra för att hjälpa upp situationen och jag har ett tips. Problemet för ECB och Riksbanken är att marknaden har förväntningar om att de extraordinära penningpolitiska åtgärderna ska upphöra. Riksbanken har till och med annonserat en plan för hur man ska suga in likviditet från marknaden. Detta tror jag är helt onödigt. En utannonserad plan gör det svårare att få utrymme för att höja räntan och man borde i stället signalera att man bibehåller ägandet på dagens nivå under överskådlig tid. Under dessa förutsättningar kan styrräntan fungera normalt och man skulle också få en annonseringseffekt som påverkar den förväntade inflationen positivt. Att utannonsera att man ska suga in lividitet ändå fram till 2030 är kontraproduktivt och jag tror det vore enkelt att förbättra situationen. Samma sak kan förstås ECB göra, men jag har en känsla av att den europeiska centralbanken har betydligt mindre handlingsfrihet än den svenska. Dessutom har man problemet att man bedriver en asymmetrisk penningpolitik genom att köpa mer obligationer från vissa länder. ECB …


Befinner sig Sverige i recession?

Tror inte vi ska utesluta att tillväxten i Sverige är mycket svag just nu. Kanske så svag att den är mindre än noll. Vi har inte hört så mycket om detta, men det beror på att siffrorna på tillväxt rapporteras med lång eftersläpning. Det finns flera indikationer på att tillväxten just nu kan vara negativ och kanske förblir så under hela detta år. Påståendet är måhända något som jag får äta upp, men tar man aldrig risker blir man rätt ointressant som debattör. Det är framför allt bostads- och byggmarknaden som kan dra ner ekonomin snabbt. På ytan lever vi i en högkonjunktur, men i själva verket har hjulen redan börjat rulla långsammare. Om jag har rätt får vi veta mycket senare. Siffrorna för fjärde kvartalet kommer den 28 februari och siffrorna för första kvartalet 2019 kommer i maj. Jag gör nu ett falsifierbart påstående - att tillväxten för 2019 blir mindre än noll. Vi får se om jag får rätt eller måste sätta på mig dumstruten, men historien visar att lågkonjunkturer i regel kommer oväntat och plötsligt. Precis som den spanska inkvisitionen.


Vilka skyldigheter har landstingen nu?

Sedan det avslöjats att miljoner telefonsamtal till sjukvårdsrådgivningen legat oskyddade på en server i Thailand har de berörda landstingen ett ansvar att agera - enligt EU-lagstiftningen (GDPR). Det första är att rapportera händelsen till Datainspektionen . Där ska landstingen klarlägga följande: Typ av överträdelse mot personuppgifter, inklusive: Typ och beräknat antal individer som berörs. Typ och beräknat antal personuppgifter som berörs. Namn och kontaktuppgifter för en kontaktpunkt där ytterligare information kan erhållas, t ex data protection officer (DPO). De möjliga resultaten av brott mot personuppgifter. En förteckning över åtgärder som vidtagits eller ska vidtas för att hantera överträdelsen och lämpliga åtgärder som vidtagits för att mildra eventuella negativa effekter. Man har 72 timmar på sig att gå igenom dessa steg. Dessutom har man skyldighet att underrätta de berörda personerna om händelsen medför risk för enskilda - och så får vi anta att fallet är. Däremot har man ingen skyldighet att skylla på underentreprenörer eller andra aktörer. Det är beställaren som har det fulla ansvaret för att …


Svenska folkets samtal till sjukvårdsupplysningen ligger på Internet

Transportstyrelseskandalen i alla ära, men det här är en skandal som berör allmänheten betydligt mer. Computer Sweden har avslöjat att 2,7 miljoner samtal till sjukvårdsupplysningen ligger helt oskyddade på nätet. Det kan handla om det mest intima hemligheter, allt går naturligtvis att indexera och söka på om man väl kommit åt datafilen. Alla samtal till sjukvårdsupplysningen om könssjukdomar i Åmål ? Numera bara en knapptryckning bort. Om nu någon har laddat ner filen, exempelvis en hackare som vill använda informationen i utpressningssyfte. Man kommer att kunna söka på namn, eftersom de flesta som ringet 1177 anger sitt namn. Att transkribera hela materialet och göra det sökbart är en enkel sak med dagens teknik. Nu är det bara att be en stilla bön för att ingen har upptäckt det här säkerhetshålet, förutom då Computer Sweden. Annars har svenska folket - eller i alla fall delar av svenska folket - stora problem.


Lätt historielöst av Annika Strandhäll

Kanske sen på bollen här, men jag noterade att man i Ungern blev sura på socialminister Annika Strandhäll för att hon twittrat att det landets familjepolitik "... osar 30-tal". Orban vill nämligen införa en skatterabatt för att ungrarna ska skaffa fler barn. ”Det som sker i Ungern är alarmerande. Nu vill Orban att fler 'äkta' ungerska barn föds. Politiken osar 30-tal och som högerpopulist behöver man skapa dimridåer för vad den här typen av politik gör med den självständighet kvinnor kämpat för." Familjepolitikspaternalism är inte jag heller någon anhängare av. Men det är lite historielöst av Annika Strandhäll att kalla det för 30-talspolitik. För Sveriges del kom insikten om att det var kris i befolkningsfrågan  nämligen något senare. År 1934 publicerades Alva Myrdals bok "Kris i befolkningsfrågan", som i stor utsträckning lade grunden för svensk familjepolitik under 40-talet. Den kanske viktigaste familjepolitiska reformen någonsin i Sverige infördes 1948 - med det uttalade målet att öka nativiteten. Makarna Myrdal menade att: "...  en positiv befolkningspolitik bör icke inriktas på att få enstaka fattiga familjer att föda ett mycket stort antal barn, …


Vi behöver inte oroa oss för koldioxiden

Brukar peka på en rad märkligheter i klimatdebatten. Den första är att vi fokuserar på koldioxidutsläpp och beskattar produktion i USA och Europa - när nästan alla utsläppsökningar sker i Asien . Mer än tre fjärdedelar av utsläppsökningarna sker i Asien och Stillahavsländerna - det återstående i Syd- och centralamerika , Mellanöstern och Afrika . Indien och Kina står redan för närmare två tredjedelar av kolanvändningen i världen. Det andra är att vi sett en ökning på mindre än en grad celsius under en period då koldioxidhalten i atmosfären ökat från 300 ppm till 400 ppm (1950-2019). Det är med andra ord ingen ko på isen. Det är heller inte uppenbart att en temperaturhöjning på ytterligare en grad skulle vara något dåligt för världen. Men den kanske allra viktigaste faktorn är priset på el från solen. År 2010 genererade solen 20 GW av elektrisk energi. I år, 2019, genererar solen 100 GW. Kostnaden för att generera en MWh har minskat från 359 dollar till 43 dollar i dag. Det är inte så mycket kostnaden som sådan som minskningstakten som är intressant. Generering av solenergi är en väldigt enkel teknik, jämfört med den komplexitet som präglar bland annat …


Låt inte det bästa bli det godas fiende i bostadspolitiken

Tycker debatten om bostadspolitiken präglas av många konstigheter. Låt oss därför fastslå några saker. 1) Om man vill påverka utbudet av nya bostäder är det priset på nya bostäder som har betydelse för utbudet och ingenting annat. 2) Om man vill påverka utbudet av gamla bostäder - genom att ge incitament för effektivare användning av det befintliga beståndet - är det priserna på gamla bostäder som är det viktiga. Ibland ser jag slarviga glidningar där särintressen och debattörer blandar ihop resonemangen. Det borde vara helt grundläggande att priser sätts på marginalen och ingenting annat. Att avreglera prissättningen för beståndet har därmed en indirekt effekt, medan en avreglering av priserna på nya lägenheter har en direkt effekt på bostadspriserna. Januariöverenskommelsen handlar om priset på nya bostäder och inte gamla. Det är givetvis bra att priset på nya bostäder avregleras eller möjligen omregleras. Framför allt gör avregleringen det möjligt för bostadsföretag att omvandla osålda bostadsrätter, vilka det finns många av i dag, till hyresrätter. Att avreglera prissättningen på gamla lägenheter är betydligt mer vanskligt och jag undrar om inte …


Absolut inget skäl till panik angående Oscar Properties

Det har kommit ett flertal allvarliga varningssignaler kring bostadsföretaget Oscar Properties den senaste tiden. I onsdags framkom att OP utreds av Finansinspektionen  på grund av strategin att ta ut vinster för halvfärdiga objekt - innan lägenheterna är färdigbyggda och sålda. Samma dag kom nyheten att OP sannolikt kommer att tvingas föra in bostadsrättsföreningars skulder i sin balansräkning. Nu i dag - efter börsens stängning som jag förstår - kom nyheten att "... resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2018 är 'väsentligt lägre' än väntat". Vi pratar om ett företag som gått från en börskurs på 87 kronor per aktie till dagens 15. Men frågan är om det stannar där? Jag tror att den här lilla olyckan kan vara början på något värre. Men det finns förstås inga skäl till panik. Sitt kvar i båten, men sätt på livvästarna - för säkerhets skull. Bara för säkerhets skull.

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism