Ett nytt slags valuta som skapar institutionell konkurrens

Den hälsosamme ekonomisten, måndag 21 augusti, 2017

Läser en uppsats med titeln Private electronic money, fiat money and the micropayment systems och konstaterar att det håller på att uppstå en helt ny form av pengar. Det är lätt att vid första anblicken tro att den här formen av privata valutor, mikrobetalningssystem, inte är så mycket mer än de presentkort och bonussystem som utfärdas av vissa privata företag. Ta ett bonuskort på SAS, där bonuspoängen kan användas för flygresor eller tid i loungen. Poängen är inte direkt konverterbara mot andra valutor, men kan ändå sägas ha en växelkurs i förhållande till dessa valutor då resenärer ibland har ett val mellan att få behålla kronor (ibland arbetsgivarens kronor) och att få poäng.

Tänk er sedan att SAS bonuskunder kan handla varor med varandra och använda poängen som betalningsmedel. Kanske finns det även möjlighet att köpa andra varor i särskilda butiker. Inget konstigt med det. Men tänk sedan att ekonomin där bonuspoängen används blir större än hela flygbolagets omsättning. BNP för bonusekonomin kanske växer sig större än BNP för ett litet land som Sverige. Tänk er att det uppstår företag som redovisar i bonusvalutan, men som inte går att entydigt placera i något enskilt land eftersom de inte har någon fysisk hemvist.

Då har vi ett helt nytt ekonomiskt system, med egna lagar som på viktiga punkter skiljer sig från de ekonomiska lagar som styr vanliga ekonomier. I en vanlig ekonomi - som den svenska - är det svårt att tillämpa en teoretiskt optimal penningpolitik, till exempel Davidsons regel. Davidsons regel säger att penningmängden bör öka i takt med den nominella tillväxten, eftersom prisnivån enligt kvantitetsteorin kan uttryckas som P=MV/T, där P är prisnivån, M är penningmängden, T är transaktionsvolymen och V är pengarnas omloppshastighet.

I en vanlig ekonomi observeras variablerna V och T med fördröjning, samtidigt som förekomsten av banker gör att vi inte med säkerhet kan mäta M. Vi känner visserligen till den monetära basen, men vi vet inte hur mycket bankernas utlåning påverkar penningmängden. Osäkerheten är så stor att det är svårt att ens kunna påstå att centralbanken styr utvecklingen - snarare puffar man systemet i lite olika riktning beroende på vilket håll man tror att ekonomin för tillfället är på väg.

Denna vanliga ekonomi kan ställas i kontrast till bonusekonomin, där SAS registrerar varje inköp som görs för poäng. Flygbolaget vet vad som har köpts (T), till vilket pris det har köpts (P), hur många transaktioner som gjorts (V) och hur mycket pengar som finns i ekonomin (M). Datorer kan på millisekunder räkna ut exakt hur mycket pengar som behövs för att hålla ekonomin i balans och undvika konjunktursvängningar. Även i ett sådant system kan en real förändring tvinga de ekonomiska agenterna att tänka om, men den monetära faktorn bakom konjunktursvängningar kommer att helt ha eliminerats.

Varför är det här tänkta monetära systemet intressant? Jo, jag tror att den här typen av slutna ekonomier kan komma att uppstå i takt med att virtuella världar blir vanligare. Säg att villkoret för att genomföra transaktioner i den virtuella världen Virtum är att alla transaktioner genomförs i en speciell valuta Vira. Personer som vistas och umgås i denna värld kommer att ha ett tillgodohavande på ett konto som kan användas för handel. Handel i denna valuta är avgiftsfri, men det kostar en procent av det inväxlade beloppet, eller en minimisumma på 20 kronor, att växla till sig Vira.

Infrastrukturen i världen Virtum finansieras i princip med växlingsavgifterna och räntan på pengarna som investeras i Vira. När ekonomin växer kommer Virtum att dra in pengar som kan användas för att förbättra infrastrukturen och för att marknadsföra världen så att allt fler användare dyker upp och ytterligare ökar Virtums BNP.

Tänk er att Virtum har 10 000 invånare som i snitt allokerar en procent av sin ekonomiska aktivitet till Virtum. Vad händer om antalet användare helt plötsligt ökar till 100 000, som i snitt allokerar två procent av sin ekonomiska aktivitet till Virtum? BNP kommer att öka 20 gånger och Virtum kommer att tvingas öka penningmängden med flera tusen procent. Om växelkursen mellan kronor och Vira är ungefär ett till ett och Virtum ursprungligen säljer Vira till denna kurs kommer världen att snabbt bli mycket rik när antalet användare ökar.

Kursen för inväxling får efter hand anpassas så att penningmängden ökar i takt med nominell BNP. Man kan likna det vid Riksbankens räntetrappa, men det är i detta fall priset på nya pengar som justeras för att hålla prisökningarna på, säg, två procent årligen. Observera att detta mål rör konsumentprisindex i den virtuella världen och därför inte nödvändigtvis implicerar en fast växelkurs mot någon annan valuta. 

Virtum kan för att minska osäkerheten deponera pengarna och garantera användarna återbetalning av det nominella belopp man investerat i den valuta som användaren använt för att köpa Vira. Beloppet återbetalas efter ett år, men om användaren inte utnyttjar sin option att få tillbaka pengarna (vilket man sannolikt inte gör om det gått bra för Virtum) kommer pengarna att stå kvar i Vira.

Virtum kan under tiden tillgodogöra sig ränta på pengarna (lite beroende på räntan i den valuta som använts vid köpet) och har dessutom en möjlig uppsida om antalet användare ökar. Eftersom det är Virtum som tillgodogör sig hela vinsten av att världen expanderar undviker man den effekt som drabbar Bitcoin när antalet användare och Bitcoin-BNP ökar - att valutan stärks på ett okontrollerat sätt och lockar till sig spekulanter.

Vissa skulle tro att det här är ett kedjebrev, men ett kedjebrev bygger på att användarna investerar i en tillgång för att tillgodogöra sig vinster när andra användare ansluter sig. Virtum är något helt annat - en elektronisk valuta vars värde ökar i en bestämd takt och som samtidigt bidrar till att finansiera den värld där valutan används. Den här typen av valutor har helt andra egenskaper än vanliga kryptovalutor, men kan i likhet med Bitcoin bygga på blockkedjeteknik för att verifiera enskilda transaktioner.

Vi har här en helt ny form av institutionell konkurrens där sociala miljöer - låt oss kalla dem virtuella världar - kan konkurrera med varandra genom att investera i kollektiva nyttigheter. Det liknar lite den institutionella konkurrens som i dag pågår mellan länder, med skillnaden att migrationen mellan världarna är helt fri. De virtuella världarna kan själva välja konkurrensmedel; som tekniska lösningar, vilka medborgare man attraherar och kvaliteten på de kollektiva nyttigheter (till exempel utbildning) som tillhandahålls i världarna. På köpet får man ett penningsystem med en stabilitet som de territoriella staternas saknar.

När den första aktören knäcker koden för att få sådana här världar att växa kommer processen att vara svårstoppad. Om nu inte de aktörer som riskerar att bli utkonkurrerade (läs: nationalstaterna) försöker hindra utvecklingen med förbud eller konfiskatoriska skatter.

comments powered by Disqus

Låna till 0,95 procents ränta

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Ytterligare en aktör har dykt upp på bomarknaden. Det är enkla.com  som erbjuder en slagkraftig ränta med hjälp av finansiering från fonder och pensionbolag. Går man in på sidan möts man av ett formulär där man fyller i sitt personnummer, sin epost och telefonnumret. Det är inte mycket mer man behöver göra, företaget lovar att skicka alla blanketter för bytet av lån. Sedan fyller man väl bara i och skicka in, antar jag. Eftersom tjänsten bara gäller befintliga lån slipper Enkla en massa …

Läs mer!

Människorna sålde sina inre demoner till Donald Trump

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

"Vi utnyttjade Facebook till att skörda miljontals människors profiler. Och bygga modeller för att utnyttja vad vi visste om dem och sikta in oss på deras inre demoner." Så beskriver en analytiker på företaget Cambridge Analytica sitt arbete med att bygga databaser om potentiella väljare. Principen är enkel - känner man till sina bekantas svagheter har man ett övertag, känner man till 350 miljoner människors personliga svagheter är man kung. Det finns många företag som samlar …

Läs mer!

Den plottriga arbetsmarknadspolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Ibland ser man inte skogen för alla träd. I Sverige har vi en tradition av att rikta olika arbetsmarknadsåtgärder mot specifika grupper. Vi har lönebidrag, nystartsjobb, instegsjobb och allt vad det heter. Sedan har vi jobbavdrag som kompletterar dessa åtgärder genom att sänka skatten på arbete och därmed sänka den reala minimilönen utan att … Läs mer!

Kommer mellancheferna att rädda mänskligheten?

Den hälsosamme ekonomisten

I dessa tider av robotisering tas det ofta för givet att det är de lågkvalificerade arbetarna som kommer att ersättas av robotar. Statistiken talar dock för något helt annat. De jobb som ser ut att försvinna tycks enligt OECD vara de som kräver medelhöga kvalifikationer. Det handlar kanske om den juniora konsulten på Boston Consulting Group som … Läs mer!

Vi bör försvara principerna om åsikts- och yttrandefrihet

Den hälsosamme ekonomisten

Bonniermediernas koordinerade kampanj mot Google och Youtube tar sig allt mer absurda uttryck. Nu skriver Expressen att det går att ladda ner propagandafilmer från tredje riket på Youtube . Jo, det gör det säkert. Det går också att låna Hitlers  Mein Kampf på flera svenska bibliotek. Och det finns en poäng med att det är möjligt att … Läs mer!

Nu väntar vi på Amazons etablering i Sverige

Den hälsosamme ekonomisten

Mycket talar för att Amazon kommer att etablera sig i Sverige inom kort. Det går rykten om att företaget rekryterar lagerpersonal. Det är stort. Amazon är en näthandelsjätte som levererar det mesta - inte bara böcker. Det innebär tuff konkurrens för företag som Zalando och inte minst krisande H&M. Med leverans nästa dag är det svårt att … Läs mer!

SOU 2017:70 undergräver yttrandefriheten

Den hälsosamme ekonomisten

När tidningarna inte längre försvarar yttrandefriheten är det illa. Men det var förra blogginlägget . Det här blogginlägget handlar om någonting helt annat, nämligen om statens inskränkning av journalisternas arbete med att avslöja oegentligheter i den svenska statsförvaltningen . Verkar som om Tidningsutgivarna för tillfället är så upptagna … Läs mer!

Politikerna agerar nyttiga idioter åt Tidningsutgivarna

Den hälsosamme ekonomisten

På förstasidan i Expressen kan vi läsa att KU-ordföranden överväger att kalla Google till förhör. Det är en något annorlunda manöver, eftersom KU är ett organ som ska granska den politiska makten - inte den mediala. Men radikala tankar har ofta varit i säck innan de kom i påse. Man undrar hur våra politiker kommit på den här tanken? Jo, … Läs mer!

Bara Piratpartiet som försvarar enskildas integritet

Den hälsosamme ekonomisten

Lyssnar på en diskussion mellan Tomas Tobé och Morgan Johansson  i Agenda och båda verkar vara rörande överens om att datalagring är en effektiv metod för att spåra hot mot politiker. Jag vet inte vad som hände med det gamla fina integritetsvärnande partiet, men något verkar ha hänt. Är väldigt nöjd med att jag har bytt till Piratpartiet . … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism