En ny nedstängning i Kina möjlig

Tuesday 2 November, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Vi vet att Coronaviruset har blivit tre gånger så smittsamt och att vissa av de kinesiska vaccinen inte är lika bra som de vi använt i Europa. Vi vet också att den absoluta luftfuktigheten varierar mer i Kina än den gör i Europa. Det innebär att det finns två månader då Kina är speciellt känsligt för Coronaviruset - december och januari.

Något som jag tror få räknar med är en ny stor nedstängning i Kina - men denna gång kanske inte enbart i Wuhan. Det är dock en risk som man inte kan bortse från.

En nedstängning skulle i nuläget få mycket negativa effekter på handeln och varutillförseln i EU och USA. Svarta svanar är händelser som inte går att förutse. I det här fallet handlar det snarare om en händelse som är förutsägbar, men där det är svårt att bedöma sannolikheten exakt. Dessutom är vi ofta adaptiva och tror att en stor smittspridning inte kommer att ske - eftersom Kina stoppat viruset såväl 2020 som hittills under 2021.

Men virusspridning handlar bara om matematik. Med ett tillräckligt smittsamt virus blir det svårt att tillämpa social distansering - det går kanske att bromsa viruset, men inte att stoppa det helt. Och så länge R ligger över 1,0 kommer det att sprida sig.

I Kina varnar myndigheterna att medborgarna ska förbereda sig genom att hamstra varor. Möjligen vet myndigheterna något som vi ännu inte vet.