Ekonomismus AB

Ekonomismus AB är ett företag som analyserar frågor om samhällsekonomi och incitament. Företaget är huvudsakligen inriktat på offentligt finansierad verksamhet och har en anställd, tillika ägare: Mattias Lundbäck. Mattias arbetar i dag även som expert på Svenskt näringsliv och är associerad forskare vid Ratio

Mattias har tidigare samarbetat med eller genomfört uppdrag åt Myndigheten för Vårdanalys, Myndigheten för Tillväxtanalys, Svenskt Näringsliv, Trä och Möbelföretagen, Post och Telestyrelsen, med flera. Ett antal av de rapporter och publikationer som är ett resultat av dessa samarbeten/uppdrag finns på denna sida. Hen har tidigare arbetat som ledarskribent på Svenska Dagbladet (2000-2003), handläggare vid Moderaternas riksdagskansli (2003-2006), samordnare av socialpolitiska frågor på statsrådsberedningen (2006), politisk sakkunnig vid socialdepartementet (2007-2010), forskare vid Ratio (2010-2014), handläggare på Sveriges kommuner och landsting (2014-2016).

Om ni tror att Ekonomismus skulle kunna hjälpa er med något är det enklaste att maila oss på: mattias.lundback (snabel-a) ekonomism.us. Ekonomismus AB åtar sig uppdrag av mindre omfattning (<250 000 kronor).