Effektiv undervisning kräver VR

Tuesday 23 February, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Noterar att barn som undervisas på distans lär sig mindre än på plats. Tror dock inte att slutsatsen av denna observation är att undervisningen bör ske i traditionella klassrum. Snarare tvärtom, digital undervisning erbjuder många fördelar. Antag att en elev stör de andra i klassrummet. Detta kan vara ytterst svårt att hantera i verkligheten. Men sker undervisningen på distans trycker de övriga eleverna bara på en knapp så är den störande eleven mutad.

Det som saknas är den sociala interaktionen mellan lärare och elever - och kanske mellan elever. En lösning torde därför vara undervisning i VR. Då får man det bästa av två världar - både muteknapp och fullvärdig social interaktion samtidigt.

För vuxna tycks distansarbetet dock fungera bättre än väntat. Även om videokonferenserna är något torftiga blir uppföljningen av arbetsinsatserna bättre. Det är logiskt, för ända sedan stämpelklockan uppfanns har arbetsgivarnas bästa metod att upprätthålla produktiviteten varit att göra alternativa sysslor omöjliga eller i alla fall extremt tråkiga. Då framstår arbete som det bästa alternativet.

Internet förstörde delvis den modellen för att höja produktiviteten - nu kan de kontorsanställda även slösurfa eller diskutera på Facebook. Poängen med stämpelklockan är då inte så stor. Och få arbetsgivare har tagit steget till att övervaka de anställda med spionprogram på datorn, då detta är en signal om misstroende och ett ingrepp i de anställdas personliga integritet.

Återstår att kolla om de anställda verkligen gör något som är till nytta för företaget. Och då behöver man uppföljning och möten, något som kräver engagerade chefer och ställer högre krav på ledarskapet.

Här tror jag att vi har förklaringen till att hemarbetet leder till högre produktivitet. Det går helt enkelt inte längre att strunta i om de anställda gör något vettigt och bara förlita sig på att de antagligen gör något - eftersom de befinner sig på arbetsplatsen.

Det man ändå missar är de kreativa mötena. Och även här ter sig VR som lösningen på problemet. Tyvärr finns det inte ännu tillräckligt bra utrustning för att samarbeta i VR. Den grafiska upplösningen är lite för låg och det är svårt att använda tangentbord i VR.

När de problemen är lösta - vilket är en tidsfråga - kommer kontoren att vara passé på riktigt. Då kan skola, universitet och arbetsliv bli sant virtuella miljöer. Och jag är övertygad om att produktiviteten kommer att öka betydligt inom alla dessa sektorer.