teknik

Donald Trump kräver att få ut identiteten bakom twitterkonto

Bild: 2017-04/dsc01060.jpg

Offentlighetsprincipen är hotad - inte bara i Sverige, utan även i USA. Jo, det finns liknande lagar om källskydd med mera även där. De amerikanska migrationsmyndigheterna krävde att Twitter skulle lämna ut vem som stod bakom kontot https://twitter.com/ALT_USCIS som twittrar om migrationsfrågor. Antagligen ville myndigheten veta om det är någon som är anställd på myndigheten som står bakom kontot.

Naturligtvis vägrade Twitter att lämna ut några uppgifter. Och senator Ron Wyden från Oregon har nu anmält försöket till källefterforskning som är ett brott mot första tillägget i den amerikanska konstitutionen.

Kommer ni ihåg när Försäkringskassans chefsjurist efterfrågade vem som hade avslöjat Dan Eliassons vänskapskorruption på myndigheten? Ekot har skrivit om saken här och det ledde till att säkerhetschefen fick sparken. Men gjorde han verkligen efterforskningen helt på eget initiativ?

Svenska myndigheter skulle givetvis aldrig få för sig att kräva ut uppgifter från Twitter - företaget skulle bara skratta åt en sådan begäran. När USA:s president gör samma sak fastnar skrattet dock i halsen. Alla vet att det finns andra kanaler för att få ut samma information. NSA har naturligtvis register över alla anonyma twitterkonton, vilket innebär att även presidenten potentiellt kan få veta vem som skrivit elaka saker om Trump.

I den lilla ankdammen Sverige skulle en möjlighet för myndighetschefer att få ut data om anonyma twitterkonton få förödande konsekvenser för demokratin. Den som har den minsta insikt om hur samverkan mellan myndighetschefer och politiker går till förstår att det aldrig kan ställas upp några garantier för att information som en myndighetschef får tillgång till inte även kommer till användning i partipolitiken.

Är jag konspiratorisk när jag tror att det läcker på hög nivå? Nej, jag är realistisk. Information som myndigheterna fått via hemlig dataavläsning kommer att hamna i fel händer. Minns ni Ebbe Carlsson-affären? Tror ni att Sverige har blivit så mycket annorlunda sedan dess?

EU har lyckligtvis satt stopp för datalagringen - tillfälligt i alla fall. Nu har Anders Ygeman lanserat en utredning om hemlig dataavläsning. Givet att detta inte landar i massövervakning är jag mer beredd att acceptera sådana metoder. Men vill ändå varna för att hackerverktyg bygger på kända säkerhetshål - som myndigheterna i så fall måste avstå att varna IT-företagen för. Detta medför ett etiskt dilemma.

Verktygen kan också komma att spridas till brottslingar och främmande makt. Och med tanke på att svenska SÄPO knappast kan utveckla egna verktyg kan man behöva köpa verktygen av suspekta hackerföretag i andra länder. Till och med NSA och FBI har tvingats anlita externa leverantörer - med känt resultat, alltså massiva läckor av den känsliga koden och av uppgifter om myndigheternas arbetssätt.

Ska man använda hackerverktyg mot brottslingar är det viktigt att detta sker med demokratisk genomlysning och oerhört restriktivt. Men av något skäl tror jag inte det kommer att bli så.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Skolans uppgift är inte att lära barnen läsa och räkna - Ryssland avfyrar kryssningsrobot i Östersjön »