teknik

DN och SvD måste ansluta sig till Readly

Bild: 2017-04/img-20170417-190430.jpg

Har många gånger tidigare skrivit om dagstidningarnas kris. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet kan omöjligen överleva som fristående produkter. Betalningsviljan för tillgång till det material som ligger bakom betalvägg är helt enkelt inte tillräckligt stor.

På nätet är det skalekonomi som gäller. En metod är att leva på annonsintäkter. Men det kräver väldigt många läsare och väldigt bra material. Det mesta som skrivs i dagstidningarna håller inte tillräckligt hög kvalitet.

En annan modell är att skapa ett tidningarnas Spotify. Av naturliga skäl måste en sådan tjänst ha en väldigt stor marknadsandel. Alternativt har man flera leverantörer med samma utbud.

Med en tillräckligt stor mängd material av hög kvalitet som tillgängliggörs via en sådan tjänst är det fullt möjligt att driva dagstidningar vidare.

Det finns redan en tjänst som skulle kunna samla dagstidningarna och i stort sett alla andra betalpublikationer, nämligen Readly. En del av svenska folket får tillgång till prenumerationer via arbetsgivaren. Andra är säkert villiga att betala hundra kronor i månaden om man då kan få tillgång till i stort sett alla medier.

Som det ser ut i dag har SvD och DN egentligen bara ett alternativ för att få några pengar från sådana som mig - det är att låta tidningarna ingå i utbudet i tjänster som Readly. För övrigt har Readly också en konkurrent som heter Ztory. Tror inte att det är några större skillnader i utbudet. Ztory är lite dyrare, men å andra sidan får man behålla tidningarna när prenumerationen upphört.

Dagstidningarnas format passar sämre på en läsplatta, men det är ett tekniskt problem som är upp till dagstidningarna att lösa. Dessutom har dagstidningarna egna elektroniska publikationer som drabbas av samma problem.

Det är säkert möjligt att höja priset med 100 kronor för att få med dagstidningarna. Då har dagstidningarna potentiellt 100 miljoner kronor om året att leka med om antalet prenumeranter blir en miljon. Sedan tillkommer annonsintäkter på kanske 300 miljoner. Men klarar sig inte DN och SvD inom den ramen är det nog kört på riktigt. Det innebär att man kommer att behöva banta betydligt.

Som en jämförelse kan nämnas att Sveriges Radio har tillgång till lag och polis för att driva in sina prenumerationsavgifter. Alla som innehar en apparat tvingas betala 2 340 kronor om året. De frivilliga avgifterna på 1 200 kronor måste alltså vägas mot de ofrivilliga avgifterna på dubbelt så mycket. Statstelevisionen förväntas också expandera på nätet på ett sätt som gör att gränsen mellan DN, SvD och Sveriges Radio suddas ut.

Jo, det finns en mediekris. Och mediekrisen stavas t-v-l-i-c-e-n-s. I övrigt innebär digitaliseringen mer möjligheter än svårigheter för publicisterna.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Ja-sidan vinner mycket knappt i Turkiet - USA tänker göra något med Nordkorea »