teknik

DMOZ läggs slutligen ner

Vad är DMOZ, undrar ni kanske? Jo, det är ett försök att ordna alla relevanta webbplatser i hierarkisk ordning. Katalogen kunde tidigare nås på www.dmoz.org. Vem som helst kan ansöka om att bli redaktör för ett ämne, men det krävs kvalifikationer för att bli utvald. Eller krävdes.

En gång var sidan den främsta konkurrenten till Yahoos directory - en gång den dominerande portalen. Som redan har lagts ner. Numera är det bara maskiner som klarar av att sortera och klassificera alla de webbplatser som nätet består av.

Så nu försvinner även detta sista tappra försök att strukturera internet. Ett tecken på att Internet växt sig så stort att det är lika meningsfullt att försöka klassificera Internet som att klassificera världen.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Den 29 mars åberopar Storbritannien artikel 50 - Regeringen mildrar 3:12 förslaget »