politik

Det krävs två procent - inte förstärkt marknadsföring

Bild: 2017-03/100-2946.jpg

Att återinföra värnplikten samtidigt som regeringen låter inflationen fortsätta urholka försvarsanslaget är ansvarslöst. Någon återinförd värnplikt är det heller inte tal om - bara en obligatorisk mönstring. Man kan likna det vid en förstärkt marknadsföring av försvaret, där förmålen för marknadsföringen måste lyssna till locktonerna.

Detta i ett läge då försvaret inte ens har uttömt de möjligheter att marknadsföra verksamheten som finns. När såg du senast en annons med uppmaning om att söka till Hemvärnet i tunnelbanan?

Yrkessoldaterna har för dåligt betalt, hemvärnspersonalen har nästan inget betalt, förvaret i sin helhet urholkas år från år och anslagen håller inte jämna steg med inflationen.

I det läget bestämmer sig regeringen för att ... återinföra värnplikten. Som om det vore gratis att kalla in 20 000 unga hen för mönstring. Men det är det givetvis inte. Ett år i en människas liv kostar minst 500 000 kronor. Fyratusen år kostar två miljarder. Sedan tillkommer materiel och utbildning.

Det är bättre att lägga fast en plan för långsiktig ökning av försvarsanslaget tills vi når tvåprocentsmålet, satsa på att förstärka Hemvärnet och öka marknadsföringen av försvaret. Det finns inga genvägar och det finns ingen väg tillbaka. Vi måste se framåt.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« På jakt efter utanförskapet - Missa inte chansen att förbättra Twitter under Melodifestivalen »