Det har faktiskt blivit värre

Den hälsosamme ekonomisten, Monday 15 July, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Tar del av kommentarer i sociala medier om att den rapport som Den nya välfärden presenterat om invandrares brottslighet skulle visa att brottsligheten bland utrikes födda och bland personer med utrikes bakgrund minskat. Så jag bestämmer mig för att läsa rapporten förutsättningslöst för att se vad som stämmer och inte.

När jag lägger ihop två och två i statistiken blir bilden att situationen inte förbättrats. Ja, man kan peka på att överrisken för utrikes födda avseende våldtäkt har minskat från 4,2 till 2,4. Men jag tror inte det beror på att antalet våldtäkter minskat i gruppen, utan på att våldtäktsbegreppet vidgats och att betydligt fler brott betraktas som våldtäkt i dag.

Går vi till grundmaterialet hittar vi förklaringen. Antalet personer med svensk bakgrund som misstänks för våldtäkt eller försök till våldtäkt har ökat från 2 337 till 5 864. Jag betraktar det som oerhört osannolikt att antalet likvärdiga brott i kategorin skulle ha ökat med 180 procent. Så det rör sig om en definitionsförskjutning.

Givet att vi vet detta kan nedgången av våldtäkter bland utrikes födda inte längre tolkas lika positivt. I absoluta termer har antalet våldtäkter även här ökat med mer än hundra procent, men då får man tänka på att gruppen ökat i storlek från 400 000 till 600 000.

Frågan är bara vilken typ av våldtäkter det handlar om? Problemet med omdefinieringen av begreppet våldtäkt är att vi inte kan avgöra om det rör sig om överfall på helt okända eller om det rör sig om oönskade sexuella handlingar där de inblandade är bekanta med varandra? Det kan fortfarande vara så att utrikes födda har en stor överrepresentation i den förra gruppen, medan den generella ökningen på grund av definitionsförändringar skett i den senare gruppen.

Sannolikt är överrepresentationen bland utrikes födda när det gäller rena överfallsvåldtäkter precis lika stor som förut. Det statistiken möjligen vederlägger är att det pågår en våldtäktsepidemi och att den uppstått de senaste åren på grund av stor invandring. Bland gärningsmän från västra Asien och Afrika är antalet fall 2 500 på fem år mot knappt 1 000 den förra perioden. Det motsvarar ungefär ökningen av populationen. Men då vi inte vet om det rör sig om överfallsvåldtäkter eller andra typer av våldtäkter är det svårt att uttala sig om huruvida det pågår en epidemi. Det totala antalet våldtäkter enligt den nya definitionen är ju betydligt större än så - knappt 12 000 stycken.

Alldeles oavsett är en ökning med 150 procent på tio år inget man bara kan vifta bort, något som en del vänsterdebattörer försöker göra.

Det stora problemet finns dock i en helt annan kategori. Ser vi till antalet mord och dråp per 1 000 folkbokförda individer sticker inrikes födda med två utrikes födda föräldrar ut. Där har överrepresentationen gått från 2,8 till 4,2.

Den som försöker driva hem tesen att kulturkrockar orsakar integrationsproblemet får svårt att förklara denna siffra. Personerna som begår dessa brott har gått i svensk skola och växt upp i svenska bostadsområden. Principen att det är fel att döda andra människor är heller inte unikt svensk - det är en princip som tillämpas i nästan alla kulturer och de enda undantagen kan väl vara rituella offer, kannibalism och extrema miljöer som IS.

Vi har här ett integrationsproblem som skulle ha kunnat undvikas med en annan politik. Med ett tydligare påföljdssystem skulle många av de ledande i de grupperingar som begår brotten ha suttit inspärrade. Tydligare påföljder mot unga förövare skulle förhindrat att våldskulturen fått fäste i förorterna.

Slutligen - med tanke på retoriken om att otryggheten ökar är det också intressant att andelen skäliga brottsmisstankar om rån per 1 000 utländska medborgare från västra Asien och Afrika har halverats på tio år. Detta är inte i linje med sverigevännernas syn på sakernas tillstånd.

Ska vi sammanfatta rapporten ser vi att vi har ett allvarligt problem med sexualbrott begångna av utländska medborgare - ett problem som sannolikt inte blivit mindre på tio år. Vi har samtidigt en avtagande frekvens av rån i samma grupp, vilket också är intressant och kanske ett tecken på att polisen och/eller sociala myndigheter varit framgångsrika med att förhindra denna typ av otrygghetsskapande brottslighet. Tesen om att folk blir rånade till höger och vänster på grund av Sveriges liberala migrationspolitik tycks inte klara en närmare granskning.

Det största problemet ser dock ut att vara ett resultat av vår egen oförmåga att utmäta ordentliga straff för gängrelaterad brottslighet. Bland svenskfödda med utrikes födda föräldrar ökar mord och mordförsök dramatiskt. Sannolikt handlar det om strider om rätten att sälja olika slags droger.

En del av problemet handlar om att aktivitet på vissa illegala marknader ter sig som den bästa karriärvägen i invandrartäta bostadsområden. En åtgärd skulle kunna vara att som i USA legalisera lätta droger och göra den marknaden mindre lukrativ för unga invandrare - brott utan offer behöver inte beivras. Men vi kommer nog inte ifrån att brott rent generellt måste få tydliga konsekvenser och leda till långa fängelsestraff. Att vi i Sverige haft en inställning om att inkapaciterande straff ska användas så lite som möjligt är den enskilt viktigaste faktorn som förklarar brottsvågen. Vi behöver inte gå lika långt som i Texas, men vi behöver skärpa straffen betydligt - och vi måste öka upptäcktsrisken.

Vi bör låta maskinerna leda oss

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Financial Times beskriver en utveckling där avatarerna tar över som förebilder. Koreanska  Apoki är ett exempel - en idol som är helt digital, men som ända kan interagera med sina fans över hela världen. Om alla betraktar dig som en människa och interagerar med dig som om du vore en människa - är du då en människa, trots att du kanske inte har en fysisk kropp eller en mänsklig hjärna?  Ungdomsidoler är - som Financial Times konstaterar - den uppenbara tillämpningen. Avatarer säger …

Läs mer!

Tydlighet ska ge Boris Johnsson segern

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Boris Johnsson satsar på att hans tydlighet när det gäller Brexit ska ge majoritet i valkretsar som traditionellt röstar på Labour, men som nu kan tveka därför att Jeremy Corbyn inte klargjort vad Labour egentligen vill. Johnsson är annars inte känd för tydlighet - han har ändrat sig ganska ofta. Det här gången har han genom uttalanden försökt måla in sig i ett hörn - det mest kända uttalandet är väl det om att han hellre "... ligger död i ett dike" än skjuter upp Brexit. Något dike …

Läs mer!

Vad är det med LOV inom Arbetsförmedlingen?

Den hälsosamme ekonomisten

En av de viktigaste reformerna under Alliansens tid vid makten togs fram av Göran Hägglund  som då var chef för Socialdepartementet . Det var Lagen om valfrihetssystem som 2008 lagreglerade det som kallas "valfrihetssystem". Lagen utgjorde därefter basen för reformen av primärvården och vårdvalet. Den tillämpas också för äldreomsorg, men är … Läs mer!

Moderaterna är Sverigedemokraternas murbräcka

Den hälsosamme ekonomisten

Det verkar som om regeringen tvingas backa om reformen av Arbetsförmedlingen . Det som är mest intressant med detta är att V, M och KD hittat möjligheter till samarbete, trots stora ideologiska skillnader. Men det är inte Vänsterpartiet som har fått sträcka sig för att möta högern, det är högern som tvingats motarbeta valfrihet i välfärden för … Läs mer!

Bromma ligger bättre till

Den hälsosamme ekonomisten

Fast kanske inte för mig som bor på Liljeholmskajen och har flygbussarna i princip utanför dörren. Lokalbussen tar ungefär lika lång tid till Bromma som flygbussen till Arlanda . Transportföretagen har föreslagit att Bromma ska bli en elflygplats . Det är en intressant tanke, men jag undrar om vi inte kommer ha avsevärt fler flygplatser … Läs mer!

Pusher - serverbaserad realtidskommunikation

Den hälsosamme ekonomisten

Tänk dig att du har ett datorprogram med fler inloggade användare som behöver kommunicera med varandra i realtid. Exempelvis kan en användare behöva ringa en annan användare, som i WhatsApp . Det vanliga svaret är att man anlitar ett Javascriptramverk som Angular eller React för att lösa problemet och kanske en realtidsdatabas som Firebase . … Läs mer!

Arbetsförmedlingen prövar maskininlärning

Den hälsosamme ekonomisten

Ägnade dagen åt Ineras konferens om AI. Tror alla som var där kan hålla med om att den största överraskningen kom i  Filippa Jennersjös föredrag om hur Arbetsförmedlingen arbetar med machine-learning. Med tanke på att jag kan grunderna i programmering och lite om AI tror jag att jag kan bedöma innehållet och huruvida någon pratar konsultbulls… Läs mer!

Mänsklighetens tilltro till statistik

Den hälsosamme ekonomisten

Tar del av rapporterna om resultaten i den nya Pisaundersökningen och fascineras lite över människors tilltro till statistik och undersökningar. I flera år har vi fått höra om hur mycket bättre den finska skolan är jämfört med den svenska. Men så - helt plötsligt - uppnår svenska elever nästan lika bra resultat som de finska. Att ingen då … Läs mer!

Mellanstadiefotboll i politiken

Den hälsosamme ekonomisten

Statistiska centralbyråns väljarundersökning visar att partier som försöker lyfta andra partiers hjärtefrågor inte enbart bidrar till att lyfta dessa partier i opinionen, utan också riskerar att förlora väletablerade egna hjärtefrågor. Moderaterna har till exempel genom att lyfta Sverigedemokraternas frågor både lyckats stärka SD i opinionen … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism