Det är vi själva som gör oss sårbara för informationskrigföring

Den hälsosamme ekonomisten, Saturday 7 April, 2018
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Är en av många svenskar som är engagerade i Hemvärnet. I vilken bataljon och med vilken uppgift kommer jag inte att berätta här - en av organisationens viktigaste uppgifter är att hålla sådan information hemlig. Frågan är bara - hur mycket kan över huvud taget vara hemligt när det finns sociala medier?

Förr fanns det polska tavelförsäljare som kartlade var svenska stridspiloter bodde. Inför ett större angrepp kan man räkna med att fienden skulle försöka ta livet av så många som möjligt - helt enkelt därför att det är enklare att angripa dem i hemmet än när de sitter i ett JAS Gripen.

Mordförsöket på Sergei Scripal i London är ett exempel på hur detta slags förbekämpning skulle kunna gå till. Kemiska binära substanser kan användas för att sätta nyckelpersonal ur spel långt innan några militära angrepp genomförts. Dessutom kan lönnmord förnekas in absurdum.

Det finns aktörer i Sverige som skulle vara beredda att in i det sista förneka främmande makts inblandning. De kanske tror att de försvarar en tes om hur världen är beskaffad, men i själva verket används de som vapen av en angripare. Det ligger i angriparens intresse att så många som möjligt tvivlar, därför matas de med "alternativ" information. Typexempel är desinformationen i samband med nedskjutningen av MH-17 i Ukraina.

Aktörerna som utnyttjas kan befinna sig både till höger och vänster på den politiska skalan. Det rör sig ofta om representanter för organisationer som har en alternativ världsbild.

Människor har generellt en tendens att försvara sin nuvarande verklighetsbild - så kallad förankringsbias. Personer med en stark förankringbias är en potentiell tillgång för främmande makt. Om det på något sätt går att knyta an till deras befintliga världsbild kan man få dem att arbeta för att sprida tvivel om att det pågår operationer. Det gör att främmande makt kan nå betydligt längre, utan att möta motstånd. Man hinner mörda fler piloter, utföra fler sabotage och sätta fler förband ur spel innan motåtgärder vidtas. Speciellt effektiv blir en sådan strategi mot ett land där fullständig enighet ofta är målet och utgångspunkten för politiska beslut.

Ett i försvarssammanhang nära relaterat problem är människors förmåga att se samband där sådana inte finns. I en militär organisation hanterar man - medvetet eller omedvetet - det problemet genom att endast låta en utvald grupp ta del av obekräftad information och lösa rykten. Risken är annars att felaktiga sannolikhetsbedömningar, baserade på andrahandsinformation, leder till felaktiga verklighetsuppfattningar. Ibland är det bättre att inte veta alls än att ana något som är osannolikt.

Facebook har gjort det betydligt lättare för eventuella angripare att hitta potentiella femtekolonnare i demokratiska länder som Sverige. Ett psykologiskt test skulle kunna avgöra om en viss individ tillhör den minoritet som det är kostnadseffektivt att försöka påverka. Om operationen lyckas har man i psykologisk mening redan landsatt fientlig trupp på motståndarens territorium. 

Frågan om hur långt en angripare kan få med sig sina "medarbetare" beror i stor utsträckning på graden av det utanförskap som personerna känner. Utanförskapet kan handla om att de inte delar de värderingar eller den verklighetsbild som befolkningen i allmänhet har. Typexemplet torde vara "flat earth society" - en förening vars världsbild strider mot den vedertagna uppfattningen. Graden av utanförskap torde vara mätbart eller till och med observerbart. Det kan räcka med att skapa en app där människor får svara på några strategiskt utvalda frågor som syftar till att kartlägga graden av förankringsbias.

Antagligen skulle jag själv få ganska höga poäng på ett sådant test, eftersom jag ofta har uppfattningar som avviker från de genomsnittliga. Samtidigt har jag med tiden blivit allt mer medveten om den psykologiska bakgrunden till att jag envist försvarar mina åsikter. Där har min forskningsbakgrund varit till stor hjälp, eftersom den vetenskapliga metodiken i någon mån blir ett vaccin mot faktaresistens. Man vet när man bör ge med sig och ändra uppfattning. Ibland brukar jag därför chocka omgivningen genom att erkänna att jag nog hade fel och byta uppfattning.

"Sann vishet består i att veta att man ingenting vet", menade Socrates. Munken William Ockham lade till att man inte bör anta fler saker än det som behövs för att förklara en uppkommen situation.

Men även om vi själva tar till oss dessa visdomsord finns det många som inte gör det. Cambridge Analytica anförs som ett exempel på hur man kan hitta och exploatera människors svagheter i industriell skala. Motmedlet mot detta slags attacker mot demokratin kan emellertid aldrig vara att ta ifrån människor deras plattformar för att uttrycka sig. Vi andra måste däremot bli bättre på att värdera informationen som sprids.

Sociala medier av i dag är lite som den gamla sökmotorn Altavista - där de webbsidor som innehåller fler sökord också hamnar högst. Småningom uppstod en hel bransch som enbart sysslade med att optimera webbsidor så att de hamnade högt upp i resultatlistan.

I dag är det betydligt svårare att lura sökmotorerna. Det bästa sättet att hamna högt bland sökresultaten är faktiskt att göra en webbsida som användarna har nytta av. Googles algoritm har med tiden blivit lika intelligent som användarna själva.

Så länge vi läser alla våra vänners inlägg lika länge, oavsett om vännerna har en förmåga att värdera information eller inte, kommer problemet med desinformation i sociala medier att kvarstå. Det tog tjugo år för Google att sålla fram de bästa webbsidorna, det kommer att ta betydligt längre tid för Facebook att ta fram en algoritm som hjälper oss att läsa mer av de vänner som har något vettigt att säga.

Motfrågan är förstås - vill vi verkligen sålla bort de vänner som har en tokig världsbild? Facebook är så mycket mer än en faktakanal, men det som utmärker vänner som inte klarar av att sålla information är att de inte varierar sig. Det blir lite som med Altavista - att personer som spammar vänkretsen med sina uppfattningar hamnar högt upp i uppmärksamhetsflödet. Övertygelse blir viktigare än reflektion om man vill sprida sitt budskap.

Personligen tror jag det här med tiden kommer att reglera sig självt. Facebook behöver bli bättre på att analysera vad vi egentligen sätter värde på, precis som Google med tiden blivit bättre på att förstå vilka webbsidor vi vill läsa. Vi själva måste inse att det finns ett värde i att ta del av alternativa uppfattningar. Den som vägrar att ta in ny information och att ompröva sin världsbild kommer med tiden bara att bli allt dummare - och vem vill vara dum som ett spån?

Cambridge Analytica har skapat ett kraftfullt verktyg för desinformation och ryktesspridning - ett verktyg som även skulle kunna användas av främmande makt. Men verktyget fungerar bara så länge som vi andra accepterar att bli manipulerade. Den dag vi inser att det ligger i vårt eget intresse att idka källkritik är strategin överspelad. När Altavista ersätts av Google kommer balansen att återställas. Vi kan själva - redan i dag - ta ett litet steg genom att avfölja lågkvalitetskonton på Twitter. Att du känner någon eller att personen följer dig är inte i sig ett tillräckligt skäl för att du ska följa dem.

50 miljarder som slösades bort på vindkraft

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Sedan 2003 har svenska elkunder betalat 50 miljarder i subventioner för svensk vindkraft via elcertifikaten. Vad har vi fått för pengarna?  Det är i alla fall inte en stabil elmarknad. Tidvis är elpriset negativt, vilket innebär att producenterna tvingas betala för att leverera ut ström. Speciellt när det blåser mycket. Är det vindstilla tvingas vi importera kolkraft från Polen eller Tyskland. För inte heller den tyska vindkraften levererar när det är vindstilla. Men vindkraftpro…

Läs mer!

Tveklöst är RUT en stor succé

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Hur man än ser det är RUT-avdraget en stor succé. Det är nästan självfinansierat, det har fått positiva effekter på arbetsutbudet och det lockar hit arbetskraft som bidrar till svensk välfärd. Men RUT och ROT är undantagen som bekräftar regeln. Det är inte bra att differentiera momsen, det är ytterst tveksamt om man bör differentiera arbetsgivaravifterna i stället för att göra lönerna mer flexibla och man bör sträva efter att inte få alltför stora gap mellan inkomst av tjänst och inkomst av …

Läs mer!

Diamond Princess ger oss svaren om Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

Inom samhällsvetenskapen letar man ofta efter kontrollerade experiment. Antar att epidemiologin i vissa avseenden liknar nationalekonomi då man ofta har ofullständig information om verkligheten. Det svåra är att hitta situationer där omgivningsfaktorer och felaktiga urval inte förstör möjligheterna att dra slutsatser som är allmängiltiga. Det … Läs mer!

Är Sverige redo?

Den hälsosamme ekonomisten

Den här filmen sändes i brittiska Channel 4 i kväll. Neil Fergusson , expert på spridningen av virussjukdomar, menar att 60% av världens befolkning kan bli smittad och bara i Storbritannien skulle 100 000 kunna avlida till följd av sjukdomen. Ni kan se hela programmet "Coronavirus: Is Britain Ready?" här. Möjligen borde Sveriges Television … Läs mer!

14 miljarder kronor extra till EU

Den hälsosamme ekonomisten

Det är EU:s bud till Sverige. Om förslaget går igenom behöver vi betala 14 miljarder kronor extra, eller 1 400 kronor extra per person och år. Vad får vi då för pengarna? Ja, vi får en del överstatliga funktioner som i bästa fall fungerar bättre på central nivå än nationell.  Gemensam utrikes och säkerhetspolitik: 6%. Gränsskydd, … Läs mer!

Specialiseringen och krisen

Den hälsosamme ekonomisten

Det är 103 år sedan världen drabbades av virusepidemin som fick namnet "Spanska sjukan". Den lyfts ofta fram som exempel på ett värstascenario -  om ett liknande virus skulle sprida sig över världen. Men världen ser väldigt annorlunda ut i dag jämfört med 1917 och det är inte säkert att skillnaderna alltid är till vår fördel. Först till det … Läs mer!

Kina struntar i immaterialrätten

Den hälsosamme ekonomisten

Verkar som om Kina struntar i immaterialrätten. "See you in our court ..." Ett kinesiskt företag kopierar helt enkelt  remdesivir - ett läkemedel som kan mildra symptomen för redan infekterade patienter. Situationen är väl så akut att man inte ens orkar ta en diskussion om saken. Och är det något Kina kan är det att skala upp … Läs mer!

Bloomberg kommer att säkra Sanders seger

Den hälsosamme ekonomisten

Det ser allt mer ut som om Bernie Sanders kommer att bli Demokraternas kandidat. Och skälet är intressant nog Mikael Bloomberg,  som har riktat sin kampanj mot just de väljare som *inte* röstar på Sanders.  Bloomberg har spenderat enorma summor på annonser i digitala medier. Men ändå är det nog ingen som tror att det räcker hela vägen. … Läs mer!

Vill USA förhindra en Geelyaffär?

Den hälsosamme ekonomisten

Verkar som om USA vill köpa en kontrollpost i Ericsson för att förhindra att företaget blir uppköpt av kinesiskt kapital - som ju hände med Volvo . Det uppstår en intressant dynamik och utspelet visar också hur viktiga Nokia och Ericsson är för USA - nu när man vill stänga ute Huawei . Men frågan är vem som i så fall ska sälja kontrollp… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism