Den verkliga satsningen på polisen

Monday 12 September, 2016

Nu stundar den tid då regeringen ska redovisa hur mycket pengar man satsar på olika verksamheter. I dag redovisar regeringen att polisen ska få 100 miljoner kronor nästa år. Generöst, eller hur?

Som ekonomist ser jag det som min uppgift att en gång för alla punktera det bedrägeri som varje år genomförs av regeringen i samband med presentationen av budgetpropositionen. Vi börjar med satsningen på polisen, så kan vi fortsätta utgiftsområde för utgiftsområde i takt med att regeringen presenterar sina satsningar.

Regeringens "satsningar" på saker och ting måste alltid ställas i relation till hur mycket mer allt kommer att kosta nästa år. Och sanningen är att det kommer att vara betydligt dyrare att köpa poliser nästa år - de får nämligen något som kallas "löneförhöjning". Dessutom är det mycket annat som blir dyrare, men den viktigaste posten är lönekostnaderna.

Generellt kommer lönerna att öka med 3,2 procent nästa år. Samtidigt kostar polisverksamheten i dag 21,2 miljarder kronor. Det innebär att staten behöver skjuta till 680 miljoner för att vi ska kunna ha lika många poliser nästa år som det innevarande året.

"Tillskottet" på 100 miljoner kronor är i praktiken en nedskärning på 680-100 miljoner=580 miljoner kronor i reala termer. Det regeringen borde presentera i sin budget är alltså en real nedskärning på polisverksamheten med 580 miljoner kronor.

Regeringen presenterar på presskonferensen satsningen som "... ett tillskott på två miljarder". Detta är inget annat än bedrägeri. För läser vi budgettabellerna finner vi att polisen (inklusive SÄPO) får 1,2 miljarder kronor mer i nominella termer 2020, jämfört med 2016. Summan på två miljarder får Ygeman fram genom att lägga ihop nivåhöjningarna för alla de fyra åren.

För att kunna ha lika många poliser 2020 som 2016 skulle regeringen behöva höja anslaget i takt med löneökningarna. Och dessa kommer att uppgå till ungefär 13,4 procent fram till 2020 - givet att lönerna för poliserna utvecklas i linje med den historiska trenden. Multiplicerar vi anslaget på 21,2 miljarder med 1,132 får vi 2,8 miljarder. Så mycket skulle regeringen alltså behöva höja anslaget för att vi ska ha lika många poliser 2020 som 2016.

Polisen begärde själva 3,9 miljarder i nivåhöjning fram till 2020. Det hade gjort det möjligt för polisen att öka antalet anställda - man hade efter lönekostnadsökningarna då haft 1,1 miljarder kronor kvar för att anställa nya poliser. Summan hade räckt för att öka antalet poliser med ungefär fem procent.

Regeringens "satsning" på 1,2 miljarder leder däremot till att man tvingas minska antalet anställda med fem procent fram till 2020. Konsekvenserna för ordning och säkerhet av en sådan nedskärning behöver inte enbart bli bra.

Så - detta är sanningen om regeringens satsning på polisen. Kommer att återkomma om kommande satsningar. Börjar bli riktigt trött på att journalisterna går på finterna varje år. Allmänheten är värd en korrekt beskrivning av regeringens politik. Tråkigt bara att dom ska behöva läsa den här bloggen för att få denna korrekta beskrivning.