Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten, Thursday 9 July, 2020
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som Indien och Sydafrika.

Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om intervallet från det att en individ smittar en annan är kort - ungefär fem dagar. Det talar för att viruset antingen kommer att sprida sig fort - eller inte alls. I New York spred sig Covid-19 i en takt som antyder att R-talet låg på 5-6.

I många andra delar av världen sprider sig viruset inte alls, Sverige och de övriga nordiska länderna är ett exempel på detta. Vi fick ett mycket begränsat utbrott, som med tiden klingade av. Den mest rimliga förklaringen är att R-värdet i större delen av dessa länder ligger under 1,0.

Men hur förklarar man att Indien efter fyra månaders exponentiell spridning endast har 750 000 smittade och 20 000 döda? Dubbleringstakten tycks i Indien ligga på 20 dagar, medan den i New York tidvis låg på fyra dagar. Samtidigt sjunker inte R-talet över tid på samma sätt som det gjorde i New York och de flesta andra stora städer i USA och EU.

Social distansering kan givetvis vara en faktor som påverkar utvecklingen och som tar ner R under 1,0. Medan New York-bor anpassade sitt beteende till virusläget är det möjligt att indierna inte i samma utsträckning lyckats med detta. Detta förklarar dock inte att R i Indien hamnar på just 1,2. För om det seriella intervallet är detsamma som i NYC torde R i Indien ligga just runt 1,2.

Varför 1,2? Varför inte 0,9 eller 1,8? Ett tal på 1,8 skulle ge en explosiv spridning - kanske i början inte riktigt lika snabbt som i New York, men ändå över tid betydligt allvarligare därför att Indien saknar tillgång till den rika världens sjukvårdsresurser. Ett R-tal på 0,9 skulle innebära att epidemin snabbt dör ut.

Vi skulle kunna tänka oss att en stor del av indierna på något sätt är immuna och att R av detta skäl råkar hamna på 1,2. Men om detta bara gäller Indien, varför ser vi samma långsamma exponentiella spridning i exempelvis Sydafrika?

Att man upptäcker en mindre andel av de faktiska fallen - vilket kanske även gäller dödsfallen - är en möjlighet. Men om viruset är mer utbrett än vi känner till skulle det resultera i att även de mer förmögna befolkningslagren drabbas. Dessutom torde inte själva ökningstakten påverkas av ett stort mörkertal.

Den enklaste förklaringen till skillnaden är att det seriella intervallet är fem gånger så långt i Indien som i New York. Men varför skulle det vara så?

Den stora skillnaden mellan Indien och New York är antagligen att personer som får allvarliga symptom i ett rikt land snabbt plockas bort ur den smittspridande poolen. Vid lindriga symptom isolerar de sig i hemmet, och vid allvarliga symptom hamnar de på sjukhus där personalen har vederbörlig skyddsutrustning.

I Indien vårdas de svårast sjuka sannolikt av familjemedlemmar. Hade de tagits in på sjukhus, som i rika länder, skulle de avlägsnas ur smittspridningspoolen. Men om de vårdas hemma lär de i stället exponera anhöriga för viruset.

Om man i Indien hade haft sjukvårdsrutiner motsvarande de i New York så skulle förutsättningarna för spridning - med landets mer begränsade inomhusmiljöer, höga temperaturer och mycket exponering för UV-strålning - kanske varit väldigt dåliga. Men eftersom svårt sjuka covidpatienter på ett annat sätt exponerar anhöriga för smittan uppstår ändå förutsättningar för spridning - då en svårt sjuk covidpatient är oerhört mycket mer smittsam än en person med milda symptom.

Detta skulle också förklara att det seriella intervallet är 20 dagar i Indien och 4-5 dagar i New York. I rika länder är förutsättningarna för spridning från asymptomatiska större på grund av våra omfattande sociala kontakter i slutna inomhusmiljöer, våra flygresor, öppna kontorslandskap och restaurangmiljöer. I Indien saknas dessa miljöer i stor utsträckning, men å andra sidan kommer svårt sjuka patienter i kontakt med släkt och vänner på ett helt annat sätt än vad som är fallet i rika länder.

Spridningen var till att börja med exponentiell i både USA och Indien och R var sannolikt initialt en bit över 2,0 i båda länderna. Men eftersom det seriella intervallet är så oerhört mycket längre i Indien kan det tyckas som om spridningen är under kontroll där - man jämför med USA och ser att städer och counties som fått ner R så lågt som till 1,2 i regel också lyckas besegra viruset. Men om min hypotes är korrekt kan detta vara en felaktig slutsats. Det är möjligt att Indien helt enkelt bara har helt andra smittspridningsvägar än i vår del av världen och att landet därför står inför en katastrof i slow-motion.

Folkhälsomyndigheten och genusperspektivet

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Är det bara jag som tycker det skulle vara väldigt intressant att analysera beslutsfattandet på Folkhälsomyndigheten ur ett genusperspektiv? Hur kommer det sig att ledningen på Avdelningen för folkhälsoanalys och dataanalys helt plötsligt styrdes av ett killgäng som bekräftade varandras hypoteser? Varför var det nödvändigt att inkorporera Johan Gisecke i gänget, trots att myndigheten hade väl så kompetenta epidemiologer som AnnaSara Carnahan ? Jag tror orsaken var psykologisk och …

Läs mer!

Belarus är vårt närområde

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Få tänker på att diktaturstaten Belarus faktiskt ligger i Sveriges närområde. Rent hypotetiskt skulle en konflikt i Belarus kunna få konsekvenser för Baltikum och göra Östersjön till en konfliktzon. Ryssland betraktar Belarus som ett land i sin intressesfär, vilket innebär att ett ingripande från Putin inte kan uteslutas. Litauen, Lettland och Polen gränsar mot Belarus och kan påverkas av en stormaktskonflikt. Inte för att jag tror att NATO gärna ger sig in i striden, men …

Läs mer!

Dödligheten i Covid-19 över en procent för män

Den hälsosamme ekonomisten

En ny stor studie bekräftar att dödligheten i Covid-19 ligger på knappt en procent. För män är dödligheten dock högre än en procent - ungefär 1,35. Som forskarna konstaterar motiverar detta att man genomför speciella åtgärder - sådana som man inte skulle genomföra för att stoppa en vanlig influensa. Men vilka åtgärder? För det första tror … Läs mer!

Det här med fängelsestraff

Den hälsosamme ekonomisten

Henrik Alexandersson sätter i en bloggpost fingret på något som jag också funderat över - varför låser man in kriminella på samma ställe så att de lär känna varandra? Det sämsta man kan göra om man vill rehabilitera en brottsling måste ju vara att låta vederbörande skapa en gruppidentitet tillsammans med andra brottslingar. Nu har jag … Läs mer!

Alexanderhugget som räddar svensk sjukvård

Den hälsosamme ekonomisten

När man frågar patienter i Sverige om vad de tycker om sjukvården blir resultatet inget vidare. Ändå har Sverige rätt goda vårdresultat överlag.  Min teori är att detta beror på att svensk sjukvård är organiserad utifrån ett producentperspektiv och att patienterna har begränsad möjlighet att påverka vården - annat än genom att rösta i … Läs mer!

Blir Sverige mer eller mindre korrumperat?

Den hälsosamme ekonomisten

Förr fick man guldklocka efter lång och trogen tjänst hos staten. Numera f år man ett litet bolag med ljusa framtidsutsikter . Expressen skriver om SMHI:s avknoppning av ett bolag som sysslar med sjöväderinformation.  "Den 24 april bildade Tom Sandberg företaget Gale Force som 1 juli köpte affärsverksamheten för 5,5 miljoner kronor. … Läs mer!

Så tar man fram intyget som krävs för resa till Norge

Den hälsosamme ekonomisten

Lite fascinerad över att inga tidningar skriver om hur man bär sig åt för att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Detta krävs ju om man som värmlänning ska resa till Norge , exempelvis. Så jag surfade in på Skatteverkets hemsida för att se om det gick att klara av att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Jag lyckades. Det var inte speciellt … Läs mer!

Bank-ID har fått konkurrens av Freja e-ID

Den hälsosamme ekonomisten

Bank-ID har fått status av infrastruktur för identifiering. Faktum är att jag inte ens trodde det var möjligt att starta en konkurrerande tjänst, men läser i Techworld att det finns en konkurrent - Freja e-ID . Att det finns flera ID-tjänster är egentligen en beredskapsfråga och våra myndigheter borde därför se till att stödja åtminstone … Läs mer!

EU har blivit ett nollsummespel

Den hälsosamme ekonomisten

Politiska nivåer fyller i regel något slags funktion. Men nu när Coronapaketet och långtidsbudgeten är klar tvingas vi konstatera att det mesta av pengarna som skickas in i EU faktiskt inte gör någon nytta. Detta innebär inte att EU helt saknar existensberättigande, men att EU:s budget till större delen består av trams och inte syftar till att … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism