Den som är satt i skuld är inte fri

Thursday 25 March, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Göran Persson påtalar i en intervju i DI vikten av att unga människor kan låna riktigt mycket pengar för att köpa bostad. Han ifrågasätter bland annat kravet på att en bostadsköpare måste betala 15 procent i kontantinsats.

Så frågan är - hur mycket bör en ung person som köper en bostadsrätt för fem miljoner betala i kontantinsats? Är 750000 kronor för mycket?

Ja, betraktar man bostadsmarknaden ur ett längre perspektiv kan bostäder faktiskt vara en riskabel investering. För knappt 5000 kronor i månaden kan man i dag låna fem miljoner - vilket för all det kan vara en bra affär om bostadsmarknaden är på väg uppåt. Är den på väg åt andra håller - som 1993-94 - är det däremot ingen bra idé.

Är det rimligt att uppmuntra unga att ta lån som de inte under några omständigheter kommer att kunna betala tillbaka innan pensionen? Det är svårt att se den typen av risktagande som annat än spekulation i bostäder, med sig själv som säkerhet. 

Persson menade en gång att "den som är satt i skuld är inte fri". Gällde det bara där och då - för Sverige som nation, men inte för en familj som lånar till en bostad?

Många frågor blir det. Det är lätt att byta ekonomisk filosofi om man får rejält betalt.