Dan Eliassons nya uppdrag

Wednesday 6 January, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Som första medium har Den hälsosamme ekonomisten fått veta vilket Dan Eliassons nya uppdrag kommer att bli efter MSB. Enligt en vanligtvis välunderrättad källa kommer han att bli chef för Rymdstyrelsen - med uppdrag att bland annat se till att vi är förvarnade inför eventuella meteoritnedslag.

Mellan planeterna Mars och Jupiter finns nämligen ett stort antal himlakroppar som när som helst skulle kunna slå ner på jorden och orsaka stor skada. Att hålla koll på dessa är en mycket viktig uppgift, precis som att se till att utbetalningarna av socialförsäkringsförmåner sker på ett rättsssäkert sätt, att bekämpa gängbrottslighet och att samordna arbetet mot farliga virus - tre andra uppgifter som Eliasson tidigare ansvarat för.