Dags att sluta släppa ut varmluft

Wednesday 27 November, 2019

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Johan Rockström och undertecknad har inte precis samma bild av hur akuta problemen med utsläpp av växthusgaser är. Men när Rockström säger att "... vi måste lära oss av Trump" är detta på samma gång provokativt och verklighetsnära.

Kinas satsningar på kolkraft är ett jätteproblem - förutsatt att koldioxiden är det - och den som inte uppmärksammar problemet silar mygg och sväljer kameler. Tanken att beskatta konsumtionen, och inte produktionen, för sitt koldioxidinnehåll börjar få fäste. Fortfarande råder total förvirring om hur en sådan beskattning skulle gå till och om den är förenlig med internationella avtal.

Det vi vet är åtminstone att mervärdesskatt är förenlig med internationella avtal. Men en mervärdesskatt som är differentierad efter konsumtionens koldioxidinnehåll är en knivigare fråga. Förmodligen krävs en diskussion på EU-nivå och ett fastställande av principer för beskattning av koldioxid om denna beskattning är proportionell mot koldioxidutsläpp som är relaterade till olika produkter.

Sverige kan redan i dag öka andelen skatt på konsumtion - en utgångspunkt kan vara den skattereform som Timbro presenterade i går - men enbart moms kommer säkert inte att betraktas som tillräckligt. Nu är det dags att sluta släppa ut varmluft och starta den politiska verkstaden.