Covid-19 ger sig på höginkomsttagare

Thursday 1 October, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Provtagning och statistik om Covid-19 har förbättrats påtagligt sedan våren. Men siffrorna har varit helt ointressanta fram till nu - de har gradvis gått nedåt, bortsett från några mindre lokala utbrott.

De senaste två veckorna tycks smittspridningen dock satt fart i Stockholm och mönstret är nu helt annorlunda. Det verkar som om viruset sprids mest i stadsdelar som Östermalm och Bromma. I våras slog viruset mycket hårdare mot Tensta/Rinkeby och områden med en svag socioekonomi. Men där tycks ökningen obefintlig i dag, medan flera centrala stadsdelar med en stor andel höginkomsttagare har sett en veckovis fördubbling.

Kan man dra några slutsatser av statistiken om var viruset sprids och varför? Jag tycker det är intressant att det inte tycks ske en ökning i kranskommuner. Om skolornas öppnande hade varit den drivande faktorn skulle ökningen nog varit mer jämnt fördelad. Dessutom finns det skolor i hela landet, så varför just i Stockholms innerstad?

En annan kandidat är arbetsplatserna. Det är möjligt att människor som bor i de centrala delarna av staden möter andra människor i betydligt större utsträckning - eller umgås i miljöer där aerosolspridning kan förekomma. 

En tredje kandidat är restauranger och krogar. Om personer som bor centralt i större utsträckning går ut och äter en bit eller tar en öl kan man tänka sig att spridningen i oproportionellt stor utsträckning sker bland boende på Östermalm.

En fjärde kandidat är kollektivtrafiken. Men då borde dom som vistas lång tid på bussar och pendeltåg drabbas hårdare och dom bor inte på Östermalm.

Min gissning - men det är bara en gissning - är att det är arbetsplatserna som är den kritiska faktorn. Personer som arbetar i kontorsmiljö träffar väldigt många nya människor och byter ofta sällskap. Att viruset spreds extremt fort i New York kan eventuellt förklaras på samma sätt. Det är alla dessa möten med främlingar som skapar en kritisk massa som sällan uppnås i andra miljöer.

Jag vill betona att det här är spekulationer och att jag inte har några data för att styrka tesen - annat än kunskapen om hur och var viruset normalt sprids, något som däremot är välundersökt vid det här laget.

Hur som helst är det bra att vi nu har mer finfördelad data om vilka som smittas så att vi kan se mönster och dra slutsatser. I våras famlade alla i blindo och det enda man kunde göra var att pröva allt som kunde tänkas fungera. Nu går det att fokusera på de stadsdelar och områden som tycks driva smittan.