Centralisering löser sällan problem

Wednesday 12 May, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Medverkade i dag tillsammans med Nils Karlson i Ledarpodden om vård och institutionell konkurrens. Vi konstaterade att mångfald och decentralisering kan vara bra av flera skäl. Dels att kortare beslutsvägar kan ge bättre engagemang och mer anpassade beslut, dels att en mångfald av beslutscentra leder till mer av institutionell konkurrens. Det senare gör att det finns flera olika alternativ att lösa problem, vilket konkurrensutsätter varje enskilt beslutscentra - lite på samma sätt som företag är utsatta för konkurrens i marknadsekonomin.

Vi berättar också om projektet Framtidens sjukvård, där fyra mer eller mindre polycentriska sjukvårdssystem jämförs med varandra. Kan Sverige lära av Schweiz, Nederländerna och Australien?

Ni kan lyssna på podden här.