Brister brukar leda till inflation

Thursday 19 August, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Fraktpriserna stiger och bilföretagen rapporterar om halvledarbrist. Detta indikerar att det åtminstone för närvarande är svårt att leverera de produkter som konsumenterna bestämt sig för att köpa till nuvarande priser.

Obalanser av detta slag brukar enligt ekonomisk teori elimineras genom att priserna förändras. Frågan är bara - vilka priser är det som måste förändras? Ytterst finns det endast ett sätt att åter skapa balans, det är om priserna i konsumentledet stiger så mycket att utbjuden kvantitet är i balans med efterfrågad kvantitet.

Högre priser på bilar, datorer och andra produkter ter sig som det troliga resultatet. Vi talar i så fall om en negativ utbudschock som enligt teorin ger upphov till prisökningar och kanske även inflation, alltså en generell ökning av priserna.

Somliga menar att prisökningarna enbart är en effekt av att efterfrågan dök under pandemin och att en återställning till nivån före viruset slog till måste ske. Efter att priserna återställts kommer inflationen att återgå till normal nivå.

Så blir det kanske - eller inte. När inflationen väl fått fäste finns risk för att prisförväntningarna påverkas. Detta påverkar i sin tur löneavtal och mycket annat. Även huspriserna kan påverkas, då en hög inflation leder till att de nominella ränteutgifterna stiger. Med tanke på att dagens ränta är rekordlåg räcker det med att inflationen stiger med någon procentenhet för att boendeutgifterna ska fördubblas.

Tilläggas bör att företagens och hushållens skuldsättning är rekordstor. Läget är med andra ord inte stabilt.