Bra med ny pandemilag

Friday 8 January, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Så röstades den nya pandemilagen igenom. I princip bra, enligt min mening - men oklart vad som hände med kompensationen till företag som drabbas av nedstängningar. En mer genomarbetad version bör antas, eftersom det finns anledning att anta att det kan komma fler pandemier. Syftet med lagen bör dock vara avgränsat och det bör som sagt finnas adekvat kompensation till alla ekonomiska aktörer som drabbas när lagen tillämpas.

Många problem hade kunnat vara mindre i dag om vi haft en lag redan tidigare och myndigheterna valt att använda den på ett adekvat sätt. Jag är i och för sig anhängare av frivillighet, men pandemier och krig är händelser då det kan behövas kollektiva åtgärder som det normalt inte finns lagstöd för. Krig har vi i viss mån förutsett, däremot inte större utbrott av smittosamma sjukdomar.

Oavsett lag handlar det mycket om när man gör saker och vad man gör. Ingen lag kan ersätta intelligenta ledare. Därför är kvaliteten i ledarskapet så oerhört betydelsefull.