Bör vi bekämpa viruset man mot man?

Saturday 10 October, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Tänk er att en beväpnad person möter en obeväpnad och en konflikt uppstår. Den obeväpnade säger då "... lägg ner ditt vapen och låt oss göra upp detta med knytnävarna".

Lite så tycker jag diskussionen om virusbekämpningen utvecklas. Det naturliga är att våra celler får möta viruset på ett naturligt sätt - utan specifikt stöd från makroorganismen människan.

På sätt och vis är kampen mellan människans celler och Coronaviruset väldigt orättvis. Redan till att börja med är viruset betydligt mindre än en mänsklig cell - men inte bara det. Cellerna har slutit sig samman i organisationer som kallas människor. Människorna har i sin tur bildat läkemedelsföretag, medicinska universitet och till och med byggt upp ett internationellt nätverk för informationsutbyte.

Det är lite som när USA:s marinkår möter rebeller i någon Sydamerikansk stat. Det känns inte som fair play att "The Marines" har tillgång till satelliter, flygunderstöd och underrättelser. Vore det inte mer rättvist att parterna möts man mot man - där amerikanerna har var sin M16 och rebellerna - som brukligt - använder AK47?

Men rebellerna har också fördelar. De kan gömma sig i bergen och behöver inte ta moraliska hänsyn på samma sätt som amerikanarna. De är ju underdogs och har redan det moraliska övertaget. Che Guevara trycks på massor av T-shirts, utan att någon av bärarna reflekterar över vad rebellen gjort mot sina motståndare.

Att bygga upp ett globalt samhälle med rörlighet mellan jordens samtliga kontinenter är ett riskabelt projekt. Eftersom de mänskliga cellerna ser ungefär likadana ut över hela världen har virusen en attackyta som är oöverträffad. Man har dessutom ett närmast obegränsat antal objekt att öva sig på, så virusen blir allt skickligare över tid. Kanske är det en tidsfråga innan rebellerna tar över helt och utplånar de mänskliga celler och därmed mänskligheten?

Men cellerna har byggt upp en försvarsorganisation. För det första har man slutit sig samman i människor, för det andra har människorna slutit sig samman och bildat organisationer för att bekämpa virusen. När Coronaviruset möter de mänskliga cellerna har de flygunderstöd och tillgång till moderna vapen. Vaccin har länge varit en integrerad del av mänsklighetens flygunderstöd mot rebellerna.

Faktum är att de mänskliga cellerna och mänskligheten sannolikt aldrig skulle ha nått dagens utbredning om vi inte lärt oss att bekämpa virusen på makronivå. Sanningen är att vi inte slagits på rättvisa villkor mot virusen sedan 1300-talet. Det började med att makroorganismen började attackera virusen med handtvätt. Sedan kom tvålen - Coronavirusens stora fasa. Vi undvek länge främmande grupper, eftersom vi visste att kontakt med främlingar kunde innebära kontakt med farliga sjukdomar.

Men sedan blev vi allt självsäkrare. Vi formade det liberala samhället - där alla kunde umgås med alla. Vi förbättrade hygienen och utvecklade teknik för att lindra och bota. Sedan kom vaccinerna. Tala om att inte möta fienden på fiendens villkor! Men rebellerna gav sig inte. Farliga virus som HIV har fortsatt dyka upp - men vi har fortsatt bekämpa dem med alla till buds stående medel, utan att fundera på vilka medel som är "naturliga" och vilka som är "onaturliga".

Ändå finns den här falangen som menar att det är fel att använda alla till buds stående medel: "Om marinkårssoldaterna ständigt får flygunderstöd kommer de aldrig att lära sig hur de ska hantera sin M-16 - och då vinner rebellerna på sikt."

"Naturlig flockimmunitet är det enda som hjälper mot virus. Så har det alltid varit, och så kommer det alltid att vara!"

Fast finns det angreppstekniker som är "naturliga" och sådana som är "onaturliga"? När vi resonerar oss fram till att viruset sprids genom sociala kontakter och fattar kollektiva beslut om att minska de sociala kontakterna för att minska spridningen - så kallad "lockdown" - är detta mindre naturligt än att tvätta händerna? Att jag avstår från att hosta på grannen är ett led i en mer sofistikerad strategi som våra celler tillämpar för att bekämpa sin nemesis Coronaviruset. Naturligt eller onaturligt?

Tja, frågan är kanske inte så intressant som frågan om det fungerar. Konflikten mellan våra celler och Coronaviruset har lyfts till en nivå där det i praktiken är meningslöst att diskutera vad som är naturligt eller inte. Och om nu Coronaviruset tycker att vi spelar ojuste kan ju virusen själva sluta sig samman i försvarsorganisationer, bilda egna läkemedelsföretag och starta universitet. Att dom inte redan gjort det är bara ett tecken på att de är förlorare.

Att vi människor bör avstå från att använda vissa medel i kriget är helt enkelt bara ett propagandaknep från motståndaren. När vi väl lagt ner vapnen kommer virusen att attackera oss bakifrån. Låt dom inte lura oss, alla besked om att motståndet ska upphöra är felaktiga!