ekonomi

Bör Magdalena skrämma iväg Nordea?

Många har gjort sig lustiga över finansminister Magdalena Anderssons uttalande om att det kanske skulle vara bra för Sverige om Nordea flyttade sitt huvudkontor. Men något ligger det i konstaterandet. Nordbanken köptes 1990 upp av statliga PK banken. Förkortningen "PK" stod vid den tiden inte för "politiskt korrekt", utan var en förkortning av "Post och Kreditbanken".

Det var i huvudsak Nordbanken som under 90-talskrisen mottog statligt stöd - till en summa av 65 miljarder. Räknar vi om detta stödbehov till dagens penningvärde blir det närmare 130 miljarder och kan sägas vara det som förde Sverige från en besvärlig situation till att bli ett fall för Internationella valutafonden.

Så långt gick det aldrig, även om det var nära. Så om banken har tänkt att göra om samma sak som i början av 90-talet ska vi vara glada att dom flyttar huvudkontoret utomlands.

Sedan handlar det om att uppskatta sannolikheten för att bankkrisen upprepas. Därom vågar jag inte ha någon egentlig uppfattning. När det gäller hushållens skuldsättning är den mångfalt högre än under den krisen. Å andra sidan var det inte hushållen som fällde Nordbanken, utan vårdslös utlåning till fastighetsprojekt.

Nordea har även senare varit i blåsväder och kritiserats för dålig kontroll över penningtvätt och för att ha medverkat i olika skatteupplägg med koppling till Panama.

Personligen tror jag det vore bättre om vi i EU kom överens om hur stora stabilitetsavgifterna ska vara. Jag vågar inte ha någon personlig uppfattning om huruvida regeringen bör ta risken att huvudkontoret flyttar. Rent principiellt tycker jag inte att man bör ge vika för detta slags förhandlingsutspel. Det är inte bra att staten börjar förhandla med enskilda aktörer - det kommer att missgynna små finansföretag som inte har något att hota med.

Har regeringen nu fattat beslutet om att ta ut en stabilitetsavgift bör dom inte låta sig påverkas av Nordeas utspel. Sedan är det en annan sak att stabilitetsavgiften borde fonderas på ett bankresolutionskonto. Detta hindrar inte att staten kan tillgodogöra sig avkastningen av kontot. Så om Magdalena Andersson inte är alltför girig kan hon förbättra förslaget genom att göra som alla andra EU-länder och sätta av pengarna till sämre tider.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Barnkonto - en modell för modernare familjepolitik - Genombrott för amerikanska spionutredare »