ekonomi

Barn trettio gånger så miljöfarliga som bilar

Bild: 2017-07/dsc00959.jpg

Seth Wynes och Kimberley Nicholas konstaterar i en studie av olika livsval att beslutet att skaffa barn orsakar trettio gånger så stora koldioxidutsläpp som att skaffa bil. Kalkylen är baserad på årliga utsläpp och räknat över barnets respektive bilens livstid.

Nyheten, som refererats i bland annat DN, har orsakat en del kommentarer i sociala medier om att "... så kan man väl inte räkna". Fast det kan man mycket väl göra. För en nationalekonom är siffrorna vare sig speciellt upprörande eller förvånande.

Det vi inser tack vare beräkningen är att bilarna står för en mycket liten del av människors utsläpp. Tidigare har det också konstaterats att kor är riktiga miljöbovar. Men givetvis kommer de inte i närheten av barn.

Det vi därmed också måste konstatera är att subventioner av barn leder till sämre miljö. Att höja barnbidraget innebär inte bara att nativiteten ökar - det innebär också att koldioxidutsläppen ökar. Någon föreslog i en Facebookgrupp som jag prenumererar på att man kanske borde beskatta barn för att rädda miljön.

Det tror jag vore en dum idé - av flera skäl. Själv är jag en varm anhängare av barnbidraget, då jag ser det som ett enkelt sätt att jämna ut oönskade inkomstskillnader och att hålla fertiliteten uppe på en nivå som ger en stabil befolkningsnivå. Jag tror nämligen inte att det går att kompensera det bortfall av barn som en barnskatt skulle innebära med invandring - någon måste ju ta hand om barnen också och det i särklass effektivaste sättet att få någon att göra det är att erbjuda vissa människor en genetisk insats i mänskligheten mot att de ser till att barnen når produktiv ålder i gott skick.

Personligen anser jag inte att vare sig barn eller koldioxid bör beskattas, men för dem som prioriterar miljön väldigt högt kan det kännas svårt att få höra att mänskligheten som sådan faktiskt är ett hot mot miljön - i alla fall som miljövännerna definierar den. I den ekologistiska världsbilden exkluderas av något skäl människorna. Att det blir fler tigrar är en vinst för miljön, men att det blir fler människor är bara ett hot.

Frågan är bara vem som ska njuta av den perfekta miljön när människorna - av miljöskäl - slutligen eliminierats från densamma?

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Amalthea blir lösningen på sopstrejken - Mer avlyssning av generaldirektörer krävs »