Bättre vård för 17-åringar

Monday 5 July, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Förstår inte riktigt varifrån principen om att unga ska ha kortare och sämre kriminalvård kommer. Tänk om man resonerade så i sjukvården - den här patienten är ung, därför ska vi inte lägga in vederbörande lika länge som om hen varit äldre. Skälet är att vi vet att det är skadligt att få vård, ju längre och mer vård - desto sämre.

Men ändå tycks man resonera så när det gäller kriminalvård. Å ena sidan kallar man det kriminalvård, å andra sidan tycks man se vården som skadlig.

Jag tycker man ska löpa linan ut och verkligen betrakta kriminalvården som vård - inte som straff. Om en person som fått vård i exempelvis två år begår ett mord får det ses som en felbehandling och något som direkt anmäls till Inspektionen för vård och omsorg. Eller kanske vi ska kalla det för Kriminalvårdsinspektionen.

Precis som inom sjukvården bör en nollvision upprätthållas. Kriminalvårdens personal bör precis som läkare ha ett personligt ansvar för vad som händer med patienterna - om en brottsling återfaller i brott riskerar kriminalvårdaren indragen legitimation.

Naturligtvis kommer resultatet - precis som i USA där man kan bli stämd för alla misstag inom sjukvården - att bli överbehandling. Men det gör inte så mycket. Det viktiga är ju att patienterna botas. Om risken för att en person råkar illa ut utanför kriminalvården är större än inne på anstalten bör personen vara kvar. Det är detta som vi kallar evidensbaserad kriminalvård.

Man kan givetvis tänka sig öppnare vårdformer ibland, men en person som drabbats av att ha försökt mörda någon annan bör hållas under strikt uppsikt under åtminstone fem-tio år. Det kan handla om elektronisk fotboja och löpande GPS-spårning - eller om personen vägrar bära sådan till automatisk inkapacitering. 

Allt för vårdtagarnas eget bästa.