ekonomi

Avskaffa arbetstiden

Bild: 2017-01/imgp1102.jpg

John Maynard Keynes sade en gång att människor som tror sig endast använda sunt förnuft ofta är slavar under någon gammal mossig ekonoms teorier. Så är det. Hela den ekonomiska begreppsapparaten tvingar oss att tänka inom lådan när vi skulle kunna tänka utanför lådan - outside the box.

Ett exempel på att vi tänker inom lådan är att vi fortfarande använder begreppet "arbetstid". Arbetstid är något som för de flesta människor inte existerat sedan stämpelklockan avskaffades. Några har kvar sin stämpelklocka, jag vet, men för merparten tillhör den en svunnen tid.

Ändå är all statistik och alla ekonomiska modeller uppbyggda på begreppet arbetstid. Det är som om man skulle bedöma tiderna på Stockholm Marathon baserat på skostorlek. Först mäter man hur lång tid det tar att springa 42 195 meter, sedan dividerar man skostorleken med tiden för att därigenom få fram skotiden för ett marathonlopp.

Förberedelserna inför Stockholm Marathon fokuserar sedan på de olika skotiderna och all träning inför loppet går ut på att få en så bra skotid som möjligt. Mycket handlar om hur löparna ska kunna få så små fötter som möjligt - för man har upptäckt att det är enklare att minska fotstorleken för att uppnå ett bättre resultat.

Det ses som ett stort folkhälsoproblem att skotiderna i befolkningen generellt minskar. Folkhälsoministern tillsätter därför en utredning som förespråkar åtgärder för att förminska medborgarnas fötter.

Tänk om det vore så galet i idrotten. Fast precis så är det i den ekonomiska politiken. Politikerna talar om att vi måste få upp sysselsättningen och antalet arbetade timmar. Man definierar arbetslöshet som att någon tvingas arbeta mindre än 40 timmar i veckan. Fack och arbetsgivare förhandlar om lönen per timme - inte om lönen för en viss arbetsinsats. 

Arbetstid är i dag inget annat än ett teoretiskt begrepp som ska göra det möjligt att jämföra olika arbetstagare för att se om deras arbetsuppgifter har fördelats på ett rättvist sätt. Men inte heller i det syftet fungerar arbetstiden. Alla som varit ute i arbetslivet vet att det finns vissa personer som arbetsgivaren inte klarar sig utan och andra som arbetsgivaren helst skulle vilja bli av med eftersom de tillför mindre än de har i lön. Men ofta har de lågproduktiva och de högproduktiva ungefär samma lön.

Att det kan vara praktiskt att ha ett mått på ungefär hur mycket en person ska vara på sin arbetsplats är en sak - men att hela nationers framgångar eller misslyckanden ska bedömas utifrån ett godtyckligt begrepp som arbetstid förefaller absurt. Begreppet arbetstid är lika dumt som begreppet skotid.

Men säga att vi avskaffar arbetstiden, hur mäter vi då välfärden i ett land? Personligen tror jag ett avskaffande skulle underlätta en hel del. Värdet av den arbetsinsats som en person utför mäts redan i dag som bruttolönen. Min arbetsinsats är lika med vad någon har betalat mig för att arbeta. Har man flera arbetsgivare räknar man bara ihop arbetsinsatserna - det är enkelt, bara att ta inkomsten på våra deklarationsblanketter som vi lämnar in varje år.

Men trygghetssystemen då, undrar ni? Sjukpenning, arbetslöshetsersättning, socialbidrag, med mera? Jo, dessa system är i dag uppbyggda på arbetstid. Men de skulle precis lika gärna kunna baseras på arbetsinkomst. Ingen behöver då bry sig om du har tjänat 400 000 på ett år eller på ett halvår - du får ändå lika mycket i ersättning per dag, åttio procent av årsinkomsten omräknat till kalenderdagar.

Precis som i dag skulle man kunna ha tak för ersättningen i trygghetssystemen. Eller ännu hellre, något som jag förespråkar, samma ersättning för alla. Inkomsttryggheten ersätts då av personligt sparande och eventuellt privata och kollektivavtalade försäkringar.

Att skippa arbetstiden är inte bara en lek med ord, det innebär också att man effektiviserar samhället. Detta är lättare att förstå om vi för ett ögonblick återgår till Marathonexemplet. Hälften av alla förberedelser inför ett marathon där resultatet mäts i skotider kommer att handla om att minska fotstorleken, medan den andra hälften ägnas åt träning. Tänk om man kunde frigöra den tid som ägnas åt att minska fötternas storlek för att ägna den åt träning i stället? Det motsvarar skillnaden mellan det svenska marathonlandslaget och det etiopiska.

På samma sätt förhåller det sig med maximeringen av arbetstiden. Tänk om vi kunde ägna den tid som vi ägnar åt att diskutera åtgärder för att höja sysselsättningen till att diskutera hur vi skulle kunna öka värdet av vår arbetstid? Och tänk om vi var det första landet i världen som avskaffade arbetstiden för att i stället börja tala om värdeskapande arbete?

I sjukvården har man börjat inse att det är skillnad mellan antalet vårddygn och patienternas hälsa. Man talar där om "värdebaserad vård" i stället för vårdplatser. I näringslivet riktas fokus allt mer mot att eliminera de processer som inte skapar värde. En mellanchef som siktar på att enbart kostnadsminimera blir inte långvarig.

Samhället i stort är dock fortfarande fast i arbetstidsbegreppet. I politiken talar vi om antalet vårdplatser och jämför till och med antalet sjukhussängar mellan Tyskland och Sverige - fast vi vet att dessa storheter är omöjliga att sammanlikna.

Det enda vi skulle förlora på att avskaffa arbetstiden vore den administrativa överbyggnaden för att kontrollera vem som har vilken fotstorlek, förlåt arbetstid. Vi skulle bli av med avtalsrörelsen, diskussionen om låglönesatsningar, blockader, strejker, handelsbolaget Lyran och mycket annat. 

Vi har desto mer att vinna. Ingen skulle behöva slösa bort sitt liv för att uppfylla fyrtiotimmarskvoten och människor skulle behålla sin sociala trygghet, trots att de väljer att arbeta mer under en kortare tid. Man kan för all det också välja att arbeta mindre intensivt under en längre tid. Men framför allt, vi skulle sträva mot samma mål. Stat, arbetsgivare och arbetstagare skulle alla kunna arbeta för att maximera välfärden baserat på hur vi själva värderar den - inte baserat på något godtyckligt produktionsmått som kanske var relevant på 1800-talet.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Trump verkar ha kopierat Obamaadministrationens lista - När jämställdheten blir ett hinder för jämlikheten »