Att tänka fritt och att tänka fel

Thursday 7 January, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Vad lär vi oss av gårdagens händelser i USA? Jag tycker det är intressant att gränsen mellan att tänka fritt och att tänka fel ibland kan vara hårfin. För att kunna tänka fritt måste man vara beredd att utmana och ifrågasätta uppfattningar - även när dessa omfattas av en majoritet.

Ett exempel på en majoritetsuppfattning som jag brukar ifrågasätta är tesen om att vi bör göra allt för att minska utsläppen av koldioxid och att vi närmar oss en irreversibel katastrof. För att kunna ifrågasätta måste man söka hårdare efter sanningen än om man bara vill glida med majoritetsuppfattningen. Men när man söker sanningen i ett hav av åsikter är det förfärande svårt att hålla en rak kurs.

Hur vet man att man själv söker fakta objektivt när majoritetsuppfattningen är skev? Vilka källor är trovärdiga och vilka forskare har bara sökt bekräftelse på egna förutfattade meningar?

Ju svagare man själv är intellektuellt, desto svårare blir det att hålla en rak kurs. Som forskare är man ofta van vid att se sina favorithypoteser krossas av empiriska fakta. De flesta är dock inte forskare, jag skulle tro att få av Donald Trumps anhängare i Washington har forskarutbildning.

Även forskare kan medvetet välja att titta mer på vissa samband och teorier än andra. Men de vet när det är dags att sluta - det är när verkligheten konsekvent avvisar hypoteserna som orimliga och osannolika.

Konspirationsteoretiker vet inte när de ska sluta. De slutar bara när det egna laget vinner eller förlorar eller när de själva tröttnar. Logiken får inte plats, det är känslor som driver dem att hitta allt mer osannolika förklaringar. Trots att empiriska observationer gång på gång avvisar deras hypoteser kämpar de på.

Det är på samma gång något sorgligt och skrämmande med händelserna i Washington. Sorgligt, därför att det visar hur fel man kan hamna - trots att man tror sig göra det moraliskt rätta. Vi som står utanför ser en pöbel som hotar demokratin. Pöbeln ser sig själv som det fria samhällets försvarare - kanske i stil med patrioterna som förstörde en stor telast från Ostindiska kompaniet vid händelsen som kom att kallas The Boston Teaparty.

Det enda rättesnöret när vi avgör vem som har rätt och fel måste vara fakta. Finns det en gigantisk konspiration som förfalskat valresultatet? Vi som står utanför vet att sannolikheten för detta är försvinnande liten. Revoltörerna är övertygade om motsatsen.