Asynkron Javascript

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Har börjat en kurs i asynkron Javascript. Nämnde jag att jag hatar Javascript? Fast vissa saker måste man ändå ta tag i - det är som att plocka upp efter hunden när den gjort sina behov. Hata är kanske fel ord egentligen. Kanske mer att jag inte är helt överens med syntaxen.

Hur som helst, den här kursen hos The Web Ninja är alldeles utmärkt och rekommenderas. Kanske måste man kunna lite Javascript först, men annars går den från grunden.

Så vad har man asynkron Javascript till egentligen? Tja, det är i huvudsak om man vill köra en process som inte blockerar det normala flödet - exempelvis om man skickar iväg en förfrågan till en extern server och bara vill återuppta programmet när man får svar. Då kan programmet göra något annat under tiden.

En möjlig tillämpning är i så kallade serviceworkers som kan sköta bakgrunduppgifter på webbsidor. Men mer traditionellt använder man Javascript för att förändra sidan utan att ladda om den. Då kan den asynkrona delen vara behändig eftersom man kan uppdatera flera delar av sidan samtidigt utan att en uppdatering blockerar alla andra.

Hur som helst. Net Ninjas kurser är riktigt bra. Vill man inte lära sig asynkron Javascript finns det andra kurser.