Antikropparna och Folkhälsomyndigheten

Wednesday 20 May, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

I dag menade Anders TegnellFolkhälsomyndighetens presskonferens att provsvaren i dag speglar smittoläget tre veckor tidigare då det tar tid att utveckla antikroppar mot viruset.

"Siffrorna speglar coronapandemin från vecka 15, eftersom det dröjer ett tag innan kroppens immunförsvar utvecklar antikroppar. Det är inte 7 procent nu. Vi ligger någonstans på 20 procent plus i Stockholm, säger statsepidemiolog Anders Tegnell om siffrorna."

Det här är ett intressant påstående, så låt oss räkna på saken. Antalet dagliga dödsfall var som mest 100 stycken, men har i dag sjunkit till ungefär 40. Det är svårt att göra prognoser, men min gissning är att antalet dödsfall kommer att landa på 4500 när den här vågen av epidemin ebbat ut. I dag har 3831 personer redan avlidit, men antalet döda per dag faller snabbt.

En sakkunnig bekant till mig har tillhandahållit en uppskattning av hur lång tid det tar från det att någon smittas tills denne testar positivt i ett antikroppstest av den typ som KTH genomför. Hen tror att det tar ungefär två veckor. Jag lägger mig mittemellan dessa skattningar och antar att det tar 2,5 veckor från smittotillfället tills antikroppar detekteras med tester.

Vi vet att testerna gjordes vecka 18. Testerna skulle därmed spegla smittoläget vecka 15,5, eftersom jag antar att det tar 2,5 veckor innan antikroppar bildas. Samtidigt vet vi att det tar i snitt 2,5 veckor från det att symptom uppkommer tills en person avlider av viruset. Lägger vi på ytterligare en vecka för inkubationstiden får vi 3,5 veckor.

Vill vi jämföra samma populationer bör vi därför jämföra den population som testades vecka 18 med de som avled vecka 19. Och den sjunde maj (torsdag vecka 19) hade 3389 personer avlidit av Covid-19.

Givet att antalet döda kommer att landa på 4500 och att antalet döda är proportionellt mot antalet smittade är 3389/4500 den andel som hunnit avlida redan före den sjunde maj. Därmed kan vi beräkna hur många fler som kommer att testa positivt när virusvågen är över. Detta blir 4500*7,3/3389=9,69 procent.

En prognos som baseras på observerade dödstal pekar därmed inte på att 20 procent av befolkningen kommer att testa positivt för antikroppar om en månad. Den pekar mot att antalet positiva i Stockholm kommer att understiga tio procent.

Man kan givetvis göra andra antaganden är de som jag gjort, men allvarligt talat har jag svårt för att förstå hur man med rimliga antaganden kan komma fram till att mer än 20 procent av stockholmarna kommer att testa positivt för Covid-19. Det går bara inte.