All svensk personal har evakuerats

Monday 16 August, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

När utrikesdepartementet meddelar att "... all svensk personal har evakuerats från Ambassaden" slår det mig att man använder två olika begrepp för "svensk". Ambassaden brukar ju betraktas som svenskt territorium, så de som jobbar där borde kunna sägas jobba i Sverige.

Har man fått asyl i Sverige betraktas man som svensk från den dagen. Men jobbar man på den svenska ambassaden i Kabul är man inte svensk, även om man jobbar "i Sverige" och kanske till och med kan svenska.

Det är därför något djupt tragiskt över formuleringen "... all svensk personal". För UD säger då i samma mening att den del av personalen som inte har svenskt medborgarskap och svenska pass blev kvar i Afghanistan och inte kunde evakueras, trots att man kanske för deras egen säkerhet borde ha gjort det.

Kanske är det en lek med ord, men i så fall en lek som UD startade. Vem är egentligen svensk? Den som har svenskt pass och medborgarskap? Den som råkar befinna sig på svenskt territorium? Den som har fått asyl? Den som lyckats fly?

Formuleringen väcker faktiskt mer frågor än den besvarar. All svensk personal ...