ActiWay vill inte ta emot kvitton

Thursday 19 December, 2019

Om du är arbetsgivare och övervägt att ansluta ditt företag till ActiWay - fundera en gång till. Det är nämligen fullständigt omöjligt att få igenom kvitton för aktiviteter från utförare som inte är anslutna till ActiWays eget system. Skickade nyss in ett utförligt kvitto på årskort från Arvika Simhall och får tillbaka svaret:

Angående ditt registrerade kvittoköp (1037867)

Hej och tack för din kvittoregistrering,

Vi behöver en komplettering på underlaget för ditt friskvårdsköp.

Det registrerade underlaget saknar information som beskriver vilken friskvårdstjänst du köpt och vad som i övrigt eventuellt är inkluderat, då detta inte framgår tydligt av benämningen "årskort"

Vi behöver kunna säkerställa att köpet endast avser friskvårdsberättigade aktiviteter och inget annat så som tex kost, produkter eller liknande.

Såklart vill vi hjälpa dig att få igenom ditt köp. Därför ber vi dig att komplettera med underlag från leverantören som styrker vad köpet inkluderar vilket tex an vara:

- Ett mejl, brev eller en annan skriven förklaring direkt från leverantören. Till exempel att köpet avser gymträning. Ett sådant underlag behöver vara signerat eller stämplat av leverantören.

På kvittot står det redan.

1) Att det rör sig om: "Ett helt årskort på Arvika Simhall". 

2) Kommunens organisationsnummer. 

3) Moms.

4) Mitt eget personnummer.

Det är också stämplat med Arvika Simhalls stämpel och undertecknat av kassören. Vad tror egentligen ActiWay att man gör på en simhall och vad tror dom att ett årskort på en simhall avser? Rätten att äta varmkorv obegränsat?