Är höjt grundbelopp i arbetslöshetsförsäkringen bra eller dåligt?

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En av de satsningar som förlängs i och med höstbudgeten är ett höjt grundbelopp i arbetslöshetsförsäkringen. Frågan är - påverkar detta arbetsutbudet positivt eller negativt?

Det beror givetvis på vad de arbetslösa skulle ha levt av annars. Om personerna klarar sig på grundersättningen och slipper söka socialbidrag kan det innebära att de själva och resten av deras familj slipper hundraprocentiga marginaleffekter. Då kan det höjda grundbeloppet ha en positiv effekt på arbetsutbudet.

Det värsta som kan hända är sannolikt att en ökande andel av befolkningen lever på socialbidrag, försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd. Ja, det är samma sak - men bidraget i fråga döps om med jämna mellanrum eftersom det anses stigmatiserande. Det senaste begreppet - ekonomiskt bistånd - har dock fördelen att det kan förväxlas med u-landsbistånd, så det kanske inte förfulas lika snabbt över tid.

Personligen anser jag att de familjebaserade stöden bör avvecklas. Orsaken till att vissa familjer måste få större bidrag är att de ansvarar för att uppfostra barn - inte att man råkar bo tillsammans. När bidrag behovsprövas efter familjers inkomst drabbas alla som bor under samma tak av höga marginaleffekter. Det är ett bidrag som bör utgå till dem som verkligen har sociala problem, inte till människor som bara har ekonomiska problem.

Är det då inte samma sak - att ha ekonomiska problem och sociala problem? Personligen tycker jag det är stor skillnad på om man knarkar upp pengarna eller om man bara har svårt att hitta ett arbete. De mer frihetsinskränkande ingreppen bör nog reserveras för familjer som rimligen bör ändra livsstil. Övriga bör få större frihetsgrader så att de kan lyfta sig ur fattigdomen.

Och ibland kan en ekonomisk grundtrygghet ge större frihetsgrader. Därför är det inte helt fel att höja golvet i arbetslöshetsförsäkringen. Däremot har jag svårt att förstå varför man höjer taket? Har man såpass god intjänandeförmåga bör man även kunna spara en slant till sämre tider. Det är i alla fall min uppfattning.